Kỹ Thuật Số: Bài Tập Có Lời Giải Pdf

cách 1:Tại trang tư liệu mojaocena.com bạn có nhu cầu tải, click vào nút Download greed color lá cây nghỉ ngơi phía trên. bước 2: Tại liên kết tải về, chúng ta chọn link để sở hữu File về đồ vật tính. Tại đây sẽ sở hữu được lựa chọn download File được lưu giữ trên mojaocena.com bước 3: Một thông báo lộ diện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn có nhu cầu lưu . - ví như click vào Save, file sẽ tiến hành lưu về trang bị (Quá trình tải file cấp tốc hay chậm nhờ vào vào đường truyền internet, dung tích file bạn có nhu cầu tải) có rất nhiều phần mềm cung ứng việc download file về máy vi tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet tải về Manager (IDM), free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng tín đồ mà fan dùng lựa chọn phần mềm hỗ trợ download mang lại máy tính của bản thân mình

Bạn đang xem: Kỹ thuật số: bài tập có lời giải pdf

*

*

Xem thêm: Mẹ Muốn Biết Sữa Friso Có Tăng Cân Không ? Có Tăng Cân Không? Giá Bao Nhiêu?

*

*

Nguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCMBÀI TP CÓ LI GII – PHN 1MÔN K THUT SB môn in t i H c Bách Khoa TP.HCMCâu 1Cho 3 s A, B, và C trong h th ng s cơ s r,có các giá tr : A = 35, B = 62, C = 141.Hãy xác nh giá tr cơ s r, nu ta có A + B = C.nh nghĩa giá chỉ tr: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1A + B = C  (3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1 PT bc 2: r2 - 5r - 6 = 0 r = 6và = - 1 (loi)H thng cơ s 6 : tuy nhiên k t qu cũng không h p lý vày B = 62: khôngph i s cơ s 6Câu 2 S dng tiên  và nh lý:a.Chng minh ng thc: A B + A C + B C + A B C= A CVT:A B + A C + B C+ A B C= B ( A + A C) + A C + B C= B ( A + C ) + A C + B C; x + x y = x + y= A B + B C + A C + B C= A B + A C + C ( B + B )= A B + A C + C= A B + A + C= A ( B + 1) + C= A+ C=A C: VP.Cho A B = 0 cùng A + B = 1, chng minh ng thcA C + A B + B C = B + CVT:A C + A B + B C=(A + B) C + A B;A + B = 1=C+ A B=C+ A B +A B;A B = 0=C+ ( A + A ) B=B+C:VP1F1XNguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCMCâu 3a.Cho hàm F(A, B, C) gồm sơ  lô ghích như hình v. Xác nh biu thc ca hàm F(A, B, C).ABC..FChng minh F bao gồm th thc hin ch bng 1 cng lô ghích duy nht.F=(A + B) CB C=((A + B) C) (B C) + ((A + B) C) (B C)=(A + B) B C+ ((A + B) + C) (B + C)=A B C + B C + (A B + C) ( B + C)=B C (A + 1) + A B + B C + A BC + C=B C + A B + C (B + A B + 1)=A B + B C + C= A B + B + C= A + B + C: Cng OR.Cho 3 hàm F (A, B, C), G (A, B, C), và H (A, B, C) có quan h xúc tích vi nhau: F = G HVi hàm F (A, B, C) = ∏ (0, 2, 5) và G (A, B, C)= ∑ (0, 1, 5, 7).Hãy xác nh d ng ∑ hoc ∏ ca hàm H (A, B, C) (1,0 im)F = G H = G H + G H = G H F = 1 khi G ging HA B C0 0 00 0 1F G0 11 1H01F = 0 lúc G không giống H001101010010100100101010110100111111H (A, B, C) = ∑ (1, 2, 7) = (0, 3, 4, 5, 6)Câu 4 Rút g n những hàm sau bng bìa Karnaugh (chú thích những liên k t)a. F1 (W, X, Y, Z) = ∑ (3, 4, 11, 12) theo d ng P.O.S (tích những tng)YZW 00011110(X + Y)0000F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z )010000(X + Z)1100Hoc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y )(Y + Z)1000002AYYNguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCM. F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24)+ d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29)B D EB EF2DEBC 000001 111 1001 1111 X1101XX101111 01XX 1X00X11F2 = B D E + B D + B EB D10X1X11c. Thc hin hàm F2 ã rút g ncâu b ch bng IC Decoder 74138 với 1 cng logicF2 (B, D, E) = B D E + B D + B E= ∑( 1, 2, 3, 4)IC 74138BC (MSB)Y0DEBA (LSB)Y1Y2F2Y3Y41G1Y500G2AG2BY6Y7Câu 5Ch s dng 3 b MUX 4 1,A0B0C0D0FIN0A0B1C0D1FIN5hãy thc hin b MUX 10 100000110IN1IN200111101IN6IN7có b ng hot ng:00011010IN3IN411000001IN8IN9Sp x p li b ng hot ng:MUX 4  1ADBCFIN0D00000000011000011110100110011000101010100IN0IN2IN4IN6IN1IN3IN5IN7IN8IN9IN2IN4IN6CBIN1IN3IN5IN7D1D2D3S0 (lsb)S1MUX 4  1D0D1D2D3IN8IN9DAMUX 4  1D0D1D2 YD3S0 (lsb)S1FNgõ vào IN8 với IN9 ư c chnch ph thuc vào A cùng DCBS0 (lsb)S13