CÁCH ĐÁNH VẦN CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT

*10 nguyên âm: đó là những chữ cái đọc lên tự nó có thanh âm:a, e, i, o, u, y, và những biến thể ê, ô, ơ, ư. Tên chữ với âm chữ gọi giốngnhau.

2 phân phối nguyên âm: ă, â.Hai chữ này không đứng riêng một mình được, buộc phải ghép với một trong các phụ âmc, m, n, p, t.

Bạn đang xem: Cách đánh vần chữ cái tiếng việt

Vần ghép trường đoản cú nguyên âm: ai,ao, au, ay, âu, ây, eo, êu, ia, iu, oa, oe, oi, ôi, ơi, ua, ưa, uê, ui, uy, ưi,iêu, yêu, oao, oai, oay, uôi, ươi, ươu, uya, uyu…

Vần ghép xuất phát điểm từ một hay nhị nguyên âm hợp với một giỏi hai phụ âm:ac, ăc, âc, am, ăm, âm, an, ăn, ân, ap,ăp, âp, at, ăp, ât, em, êm, en, ên, ep, êp, et, êt, …, inh, iêng, uông, …

*Phụ âm là các chữ trường đoản cú nó không có âm, ghép vào nguyên âm mớicó âm được.

15 phụ âm đơn: b, c,d, đ, g, h, k, l, m, n, r, s, t, v, x.

2 phụ âm không đứng một mình được: pq. Chúng ta chỉ cóchữ bắt đầu bằng ph cùng qu, không tồn tại chữ bước đầu bằng p tuyệt q đứng một mình trong giờ đồng hồ Việt. Ví dụ: quà, phở, quê, cà phê.

Ghi chú: Chữ “p” có thể dùng nhằm phiên âm hay cam kết âm đông đảo danhtừ riêng tuyệt danh từ tầm thường của dân dung nhan tộc thiểu số hay tín đồ ngoại quốc. Ví dụ:pin (từ chữ “pile” giờ Pháp).

11 phụ âm ghép: ch,gh, gi, kh, ng, ngh, nh, ph, qu, th, tr.

II. Cách vạc âm.

Chữ viết Tênchữ vạc âm

A a a

Ă ă á

 â ớ

Bbê bờ

C xê cờ

D dê dờ

Đ đê đờ

Ee e

Ê ê ê

G giê gờ

H hát hờ

I i i

K ca cờ

Lel-lờ lờ

Mem-mờ mờ

N en-nờ nờ

O o o

Ô ô ô

Ơ ơ ơ

Ppê pờ

Q cu/quycờ

R e-rờ rờ

Sét-sìsờ

Ttê tờ

U u u

Ư ư ư

V vê vờ

X ích-xì xờ

Y i- gờ-rếch i

III. Đánh vần

Với biện pháp đánh vần tiếngViệt, ngay lập tức từ bài học kinh nghiệm tiếng Việt đầu tiên, học sinh bước đầu từ một tiếng 1-1 giảnlà nguyên liệu tạo nên các từ đối kháng và từ phức hợp trong giờ đồng hồ Việt. Cũng vày vậy,học sinh chỉ học ít tiếng dẫu vậy lại biết được không ít từ phần đa tiếng mà các em đãbiết.Ai cùng ay, ui và uy đọckhác nhau. I tốt Y thua cuộc một phụâm hoàn toàn có thể tùy nghĩa của chữ mà sử dụng “i” hay” y”.Khi chữ “i” đứng liềnngay trước phụ âm: ch, m, n, p hay t, thì viết “i”.Hai vần âm “c” (xê),“k” (ca) phần đông đọc là “cờ”.

– Chữ “c” đi cùng với cácnguyên âm: a, o, u và các biến thể nguyên âm: ă, â, ô, ơ, ư.

– Chữ “k” đi cùng với cácnguyên âm: e, i, y và biến đổi thể nguyên âm: ê.

Chữ “g” với “gh” phát âm là“gờ”.

– Chữ “g” đi cùng với cácnguyên âm: a, o, u và đổi mới thể nguyên âm: ă, â, ô, ơ, ư.

– Chữ “gh” đi cùng với cácnguyên âm: e, i và trở nên thể nguyên âm: ê.

Chữ “ng” và “ngh” đọclà “ngờ”.

– Chữ “ng” đi cùng với cácnguyên âm: a, o, u và những biến thể: ă, â, ô, ơ, ư.

– Chữ “ngh” đi cùng với cácnguyên âm: e, i và đổi mới thể: ê.

Chữ“gi” phát âm là “giờ”. Nếu như vần ghép bắt đầu bằng “i” thì vày trùng với “i” củaphụ âm đầu từ “gi” nên đơn giản và dễ dàng bớt một “i”.

Vídụ: gi + iếng = giếng

Khi gọi tắt hầu như chữcái tên của một hãng hay là bảng số xe, ví dụ: ABC, họ đọc tên tự là“a”, “bê”, “xê”, chứ không hề đọc là “a”, “bờ”, “cờ”.Âm và thanh

Âmlà tiếng vạc ra của một chữ: a, o, u, …

Thanhlà giọng lên xuống làm cho âm đó đổi thay ra giờ khác: á, ò, ũ, …

Mộtâm tất cả thể thay đổi do sáu thanh:

Hai thanh bằng: đoản bình thanh, tràngbình thanh.Bốn thanh trắc: thượng thanh, hạ thanh,khứ thanh, hồi thanh.đoản bình thanh không có dấutràng bình thanh có dấu huyềnthượng thanh gồm dấu sắchạ thanh có dấu nặngkhứ thanh gồm dấu ngãhồi thanh tất cả dấu hỏi

Trong sáu thanh ấy, một thanh không tồn tại dấu giọng với năm thanhcó lốt giọng.

Dấu giọng– Năm dấu giọng này rất đặc biệt đối với giờ đồng hồ Việt. Nếu vệt giọng bị quăng quật sóthay sai lốt thì nghĩa của chữ bị chũm đổi.

Nămdấu giọng là:

dấuhuyền (à)dấu nhan sắc (á)dấu hỏi (ả)dấu vấp ngã (ã)dấu nặng nề (ạ)

Tiếngnào viết không có dấu giọng thì giọng thoải mái và tự nhiên bằng phẳng.

Nhữngtiếng không có dấu giọng hay bao gồm dấu huyền nằm trong về âm bằng.

Nhữngtiếng gồm dấu sắc, vết hỏi, dấu bửa và dấu nặng thuộc về âm trắc.

Một giờ đầy đủcó 3 thành phần: âm đầu – vần – thanh,luôn luôn phải có: vần – thanh, cótiếng không có âm đầu.

Xem thêm: Truyện Cổ Tích: Công Chúa Ngủ Trong Rừng, Công Chúa Ngủ Trong Rừng

Ví dụ 1.Tiếng on bao gồm vần “on” vàđoản bình thanh (không dấu), không tồn tại âm đầu. Đánh vần: o – nờ – on.

Ví dụ 2.Tiếng òn gồm vần “on” vàtràng bình thanh (dấu huyền), không có âm đầu. Đánh vần: o – nờ – on – huyền –òn.

Ví dụ 3.Tiếng còn tất cả âm đầu là“c”, tất cả vần “on” cùng tràng bình thanh (dấu huyền). Đánh vần:cờ – on – bé – huyền – còn.

Ví dụ 4.Tiếng ngọn gồm âm đầu là“ng”, bao gồm vần “on” và hạ thanh (dấu nặng). Đánh vần: ngờ –on – ngon – nặng trĩu – ngọn.

Vần không thiếu có âm đệm,âm chính với âm cuối.

Ví dụ 1. Giờ đồng hồ Nguyễn bao gồm phụ âm đầu là “ng”, gồm vần “uyên” vàkhứ thanh (dấu ngã). Vần “uyên” bao gồm âm đệm là “u”, âm chínhlà “yê”, âm cuối là “n”. Đánh vần “uyên” là: u –i – ê – nờ – uyên hoặc u – yê – nờ – uyên. Đánh vần “Nguyễn” là: ngờ– uyên – nguyên – té – nguyễn.

Ví dụ 2.Tiếng ảnh, không tồn tại phụ âm đầu, cóvần “anh” với hồi thanh (dấu hỏi). Vần “anh” có âm chính“a”, âm cuối là “nh”. Đánh vần: anh – hỏi – ảnh.

Ví dụ 3.Tiếng nóng gồm phụ âm đầu là“n”, vần là “ong” cùng thượng thanh (dấu sắc). Đánh vần“ong”: o – ngờ – ong. Đánh vần tiếng “nóng”: nờ – ong –nong – sắc đẹp – nóng.

Ví dụ 4.Tiếng nghiêng gồm phụ âm đầu là“ngh”, tất cả vần “iêng” cùng đoản bình thanh (không dấu). Vần“iêng” bao gồm âm chủ yếu “iê” và phụ âm cuối là “ng”.Đánh vần giờ nghiêng: ngờ – iêng – nghiêng. Đây là tiếng có tương đối nhiều chữ cáinhất của giờ đồng hồ Việt.

Ví dụ 5. Vớitừ có 2 giờ Con cò, ta đánh vầntừng tiếng: cờ – on – con – cờ – o – co – huyền – cò.

Một chút lịch sử hào hùng về biện pháp dạy tấn công vầntiếng Việt

Trước năm 1935, những phụ âm điện thoại tư vấn theo tên chữ, ví dụ: “b” là“bê”, “l” là “en-lờ”, “ngh” là “en-nờ-dê-hát”. Từ năm 1935 trở đi, có quy địnhmới mang đến chương trình học từ lớp đồng-ấu như sau:

“Học quốc-ngữ, cấm không được đánh vần theo lối cũ, nghĩa làkhông được điện thoại tư vấn tên chữ mà buộc phải gọi âm chữ”.

Do đó, “b” hiểu là “bơ”, “l” gọi là “lơ”, “t” đọc là “tơ”,“ngh” phát âm là “ngơ”, …

“gh”gọi là “gơ kép” để minh bạch với “g” hotline là “gơ đơn”;“ngh”gọi là “ngơ kép” để tách biệt với “ng” gọi là “ngơ đơn”.

Người Việt trường đoản cú xưa quen học chữ nho là một thứ chữ tượng hình,cho nên lúc học tiếng Việt, những sách dạy vần cách đây không lâu đều bắt đầu dạy bởi nhữngchữ có nét giản dị, gạch men một nét, nhị nét, mặt đường thẳng, con đường tròn, rồi ung dung mớiđến các chữ phức tạp khác.

Ví dụ: khi bước đầu thì học chữ i, chữ u, chữ ư, chữ o, chữ e,chữ t, chữ l.

*

Sauđó, đến một giai đoạn, rất có thể là trong vòng 1945 mang lại 1956, vì tại sao chính trị,thay đổi chính phủ nước nhà và nền hành chánh, xuất phát từ 1 nước trực thuộc địa của Pháp thành thử mộtquốc gia độc lập, do đó cách dạy tiến công vần giờ Việt đã quay trở về như trước,không theo cách dạy thời thuộc Pháp (sách Quốc-vănGiáo-khoa Thư). Phương pháp đọc những phụ âm khi tấn công vần là “bê”, “xê”, “dê”.

Năm1956, sau khi nền Đệ-nhất Cộng-hòa được thành lập, nghị định cùng định chế vềngôn ngữ của bộ Quốc-gia Giáo-dục miền nam Việt-Nam đổi khác cách đọc những phụâm cho phù hợp với cách phát âm của âm vị.

Vídụ: “b” phân phát âm là “bờ”, “c” phát âm là “cờ”.

Họcsinh ghép vần trước, tiếp nối ghép phụ âm đầu vào với vần và thanh.

Cácnhà ngôn ngữ học mang đến là theo phong cách này dễ ghép âm hơn là biện pháp đánh vần theo kiểucũ.

Vídụ:

Trước năm 1956: từ BÀN, tấn công vần là“bê-a-ba-en-nờ-ban-huyền-bàn”.Sau năm 1956: tự BÀN, ghép vần như sau:“a-nờ-an-bờ-an-ban-huyền-bàn”.

Trong giờ đồng hồ Việt cũng như mọi ngôn ngữ, mỗi một tiếng tất cả mộtnghĩa khác nhau, đọc với viết không giống nhau. Mặc dù nhiên, có khá nhiều tiếng đọc hơi giốngnhau và phương pháp viết khác đi. Vì đó, chúng ta cần phải ghi nhận đọc cùng viết mang lại đúng đểkhỏi nhầm lẫn chữ nọ cùng với chữ kia.

Theo học giả Lê Ngọc Trụ thì “Vấn-đề chánh-tả Việt-ngữ là vấn-đềtự-nguyên-học. Hy vọng viết trúng một tiếng, xung quanh cách phát-âm đúng, yêu cầu biếtnghĩa-lý hoặc nguồn-gốc của tiếng đó.” muốn viết đúng bao gồm tả, ông nói đề xuất chúý ba điểm sau:

Không viết sai phần âm khởi đầu;Không viết sai những vận cuối;Luật hỏingã.

Tiếng Việt cũng có hệ thống mạch lạc với hợp lý, gồm nguyên tắccốt yếu hèn là “luật tương-đồng đối-xứng của các âm-thể”, có nghĩa là “các âm-thể đồngtánh-cách phát-âm và đồng vị trí phát-âm đi tầm thường nhau và đổi lẫn đến nhau.” Nếuhiểu được cách thức này với hiểu được bắt đầu tiếng Việt thì ta vẫn hiểu đượcnghĩa lý của từng tiếng, từ bỏ đó vấn đề thống nhất bao gồm tả cùng điển chế văn tự đang dễdàng hơn.

Tham khảo:

Việt-Nam Văn-Phạmcủa nai lưng Trọng Kim, Bùi Kỷ, Phạm Duy KhiêmTiểu-học việt nam Văn-Phạmcủa trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Nguyễn quang đãng OánhQuốc-văn Giáo-khoa-thư, Lớp Đồng-Ấu,Việt-Nam Tiểu-Học Tùng-Thư, do Nha Học-chínhĐông-pháp giao mang lại Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc cùng Đỗ Thậnsoạn.Chánh Tả Việt Ngữ củaLê Ngọc TrụHọc phát âm tiếng Việt củaĐỗ quang đãng VinhVần Việt ngữ, NhómLửa Việt thực hiệnVăn Phạm giờ Việt,Nguyễn Ngọc Lan, cựu giáo sư

NGÔ THỊ QUÝ LINH