Chuyên đề tọa độ trong không gian

Tài liệu gồm 120 trang, được soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, bao gồm lý thuyết, những dạng toán và bài xích tập siêng đề tuyệt kỹ tọa độ vào ko gian Oxyz, góp học trò lớp 12 xem thêm lúc học lịch trình Hình học 12 chương 3.

Bạn đang xem: Chuyên đề tọa độ trong không gian

*

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ vào KHÔNG GIAN 1.§1 – HỆ TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN 1.A nắm lược triết lý 1.+ Dạng 1. Sự thuộc phương của 2 véc-tơ. Bố điểm thẳng sản phẩm 4.+ Dạng 2. Tìm tọa độ điểm thỏa đk cho trước. 11.+ Dạng 3. Một số bài toán về tam giác 17.§2 – PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 23.A cầm lược lí thuyết 23.B các dạng toán 24.+ Dạng 1. Sự đồng phẳng của 3 vec-tơ, 4 điểm đồng phẳng 24.+ Dạng 2. Diện tích s của tam giác 30.+ Dạng 3. Thể tích khối chóp 31.+ Dạng 4. Thể tích khối vỏ hộp 32.+ Dạng 5. Lập phương trình mặt phẳng đi qua 1 điểm và tất cả vectơ pháp tuyến mang lại trước 33.+ Dạng 6. Lập phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn trực tiếp 34.+ Dạng 7. Lập phương trình phương diện phẳng đi sang 1 điểm và có cặp vectơ chỉ phương mang lại trước 34.+ Dạng 8. Lập phương trình phương diện phẳng đi sang một điểm và tuy nhiên song mặt phẳng cho trước 35.+ Dạng 9. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi qua 3 điểm biệt lập ko thẳng hàng 36.+ Dạng 10. Lập phương trình mặt phẳng đi sang 1 điểm và vuông góc với con đường thẳng đi qua 2 điểm đến trước 37.+ Dạng 11. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi qua 1 điểm cùng vuông góc cùng với 2 mặt phẳng cắt nhau mang lại trước 38.+ Dạng 12. Lập phương trình khía cạnh phẳng trải qua 2 điểm và vuông góc với cùng một mặt phẳng cắt nhau đến trước 38.+ Dạng 13. Lập phương trình khía cạnh phẳng xúc tiếp cùng với mặt cầu tại điểm mang lại trước 39.+ Dạng 14. Viết phương trình của khía cạnh phẳng hệ trọng tới mặt ước và khoảng cách 39.+ Dạng 15. Viết phương trình mặt phẳng liên can tới góc hoặc cửa hàng tới tam giác46.+ Dạng 16. Các dạng không giống về viết phương trình phương diện phẳng 50.+ Dạng 17. Ví trí hơi hơi của 2 khía cạnh phẳng 54.+ Dạng 18. Địa điểm hơi hơi của khía cạnh phẳng với mặt cầu 56.+ Dạng 19. Tính khoảng cách từ 1 điểm tới 1 mặt phẳng. Kiếm tìm hình chiếu của một điểm trên mặt phẳng. Tra cứu điểm đối xứng của một điểm qua khía cạnh phẳng 58.+ Dạng 20. Tìm tọa độ hình chiếu của điểm xung quanh phẳng. Điểm đối xứng qua khía cạnh phẳng 60.§3 – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG trong KHÔNG GIAN 64.

Xem thêm: Top 5 Máy Lọc Không Khí Tốt Nhất Cho Phòng Ngủ, 5 Máy Lọc Không Khí Dành Cho Phòng Ngủ Tốt Nhất

A tóm lược lí thuyết 64.B những dạng toán 64.+ Dạng 1. Viết phương trình đường thẳng thời điểm biết 1 điểm thuộc nó với 1 véc-tơ chỉ phương 64.+ Dạng 2. Viết phương trình của đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước 66.+ Dạng 3. Viết phương trình con đường thẳng trải qua điểm M đến trước với vuông góc với mặt phẳng (α) cho trước 66.+ Dạng 4. Viết phương trình con đường thẳng đi qua điểm M và tuy nhiên song với cùng 1 đường thẳng đến trước 68.+ Dạng 5. Đường trực tiếp d đi qua điểm M và song song với 2 mặt phẳng giảm nhau (P) và (Q) 69.+ Dạng 6. Đường thẳng d qua M tuy nhiên song với mp(P) cùng vuông góc với d0 (d0 ko vuông góc cùng với ∆) 71.+ Dạng 7. Viết phương trình mặt đường thẳng d trải qua điểm M cùng vuông góc cùng với 2 mặt đường thẳng chéo cánh nhau d1 và d2 73.+ Dạng 8. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A đồng thời cắt cả 2 đường thẳng d1 và d2 77.+ Dạng 9. Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d1 và giảm đường trực tiếp d2 80.+ Dạng 10. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A, vuông góc với mặt đường thẳng d1 và giảm đường trực tiếp d1 82.+ Dạng 11. Viết phương trình con đường thẳng d phía bên trong mặt phẳng (P) cùng lúc cắt cả 2 đường thẳng d1 cùng d2 84.+ Dạng 12. Viết phương trình đường thẳng d tuy vậy song với đường thẳng d0 cùng lúc cắt cả hai đường trực tiếp d1 và d2 86.+ Dạng 13. Viết phương trình mặt đường thẳng d tuy nhiên song và giải pháp đều 2 đường thẳng tuy nhiên song mang đến trước và nằm trong mặt phẳng chứa 2 con đường thẳng đấy 88.+ Dạng 14. Viết phương trình mặt đường thẳng d là đường vuông góc bình thường của 2 đường thẳng chéo nhau đến trước 90.+ Dạng 15. Viết phương trình thông số của con đường thẳng d0 là hình chiếu của con đường thẳng d xung quanh phẳng (P) 93.§4 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III 96.A Đề số 1a 96.B Đề số 1b 98.C Đề số 2a 100.D Đề số 2b 102.E Đề số 3a 104.F Đề số 3b 108.G Đề số 4a 110.H Đề số 4b 113.

cài tài liệu


Chuyên đề bí quyết tọa độ vào ko gian – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu có 120 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Hoàng Việt, bao hàm lý thuyết, các dạng toán và bài tập siêng đề tuyệt kỹ tọa độ trong ko gian Oxyz, góp học trò lớp 12 tham khảo lúc học chương trình Hình học 12 chương 3.

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN 1.§1 – HỆ TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN 1.A nắm lược kim chỉ nan 1.+ Dạng 1. Sự thuộc phương của 2 véc-tơ. Tía điểm thẳng mặt hàng 4.+ Dạng 2. Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước. 11.+ Dạng 3. 1 số ít bài toán về tam giác 17.§2 – PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 23.A bắt lược lí thuyết 23.B các dạng toán 24.+ Dạng 1. Sự đồng phẳng của 3 vec-tơ, 4 điểm đồng phẳng 24.+ Dạng 2. Diện tích của tam giác 30.+ Dạng 3. Thể tích khối chóp 31.+ Dạng 4. Thể tích khối hộp 32.+ Dạng 5. Lập phương trình phương diện phẳng đi sang 1 điểm và có vectơ pháp tuyến mang lại trước 33.+ Dạng 6. Lập phương trình khía cạnh phẳng trung trực của đoạn thẳng 34.+ Dạng 7. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi sang một điểm và gồm cặp vectơ chỉ phương cho trước 34.+ Dạng 8. Lập phương trình phương diện phẳng đi sang một điểm và tuy vậy song mặt phẳng mang đến trước 35.+ Dạng 9. Lập phương trình khía cạnh phẳng trải qua 3 điểm minh bạch ko thẳng mặt hàng 36.+ Dạng 10. Lập phương trình phương diện phẳng đi qua một điểm với vuông góc với con đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước 37.+ Dạng 11. Lập phương trình phương diện phẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 2 khía cạnh phẳng giảm nhau mang đến trước 38.+ Dạng 12. Lập phương trình khía cạnh phẳng trải qua 2 điểm và vuông góc với 1 mặt phẳng giảm nhau mang lại trước 38.+ Dạng 13. Lập phương trình khía cạnh phẳng xúc tiếp cùng với mặt cầu tại điểm mang đến trước 39.+ Dạng 14. Viết phương trình của mặt phẳng tác động tới mặt ước và khoảng cách 39.+ Dạng 15. Viết phương trình phương diện phẳng ảnh hưởng tới góc hoặc địa chỉ tới tam giác46.+ Dạng 16. Các dạng không giống về viết phương trình khía cạnh phẳng 50.+ Dạng 17. Ví trí hơi hơi của 2 phương diện phẳng 54.+ Dạng 18. Địa điểm khá hơi của phương diện phẳng cùng mặt ước 56.+ Dạng 19. Tính khoảng cách từ 1 điều tới một mặt phẳng. Tra cứu hình chiếu của một điểm trên mặt phẳng. Kiếm tìm điểm đối xứng của một điểm qua khía cạnh phẳng 58.+ Dạng 20. Search tọa độ hình chiếu của điểm trên mặt phẳng. Điểm đối xứng qua mặt phẳng 60.§3 – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG trong KHÔNG GIAN 64.A bắt lược lí thuyết 64.B những dạng toán 64.+ Dạng 1. Viết phương trình con đường thẳng thời điểm biết một điểm thuộc nó với 1 véc-tơ chỉ phương 64.+ Dạng 2. Viết phương trình của mặt đường thẳng đi qua 2 điểm cho trước 66.+ Dạng 3. Viết phương trình con đường thẳng trải qua điểm M mang đến trước cùng vuông góc với mặt phẳng (α) mang đến trước 66.+ Dạng 4. Viết phương trình mặt đường thẳng đi qua điểm M và song song với 1 đường thẳng mang lại trước 68.+ Dạng 5. Đường trực tiếp d đi qua điểm M và tuy nhiên song cùng với 2 phương diện phẳng giảm nhau (P) với (Q) 69.+ Dạng 6. Đường trực tiếp d qua M song song cùng với mp(P) cùng vuông góc với d0 (d0 ko vuông góc với ∆) 71.+ Dạng 7. Viết phương trình đường thẳng d trải qua điểm M cùng vuông góc cùng với 2 mặt đường thẳng chéo nhau d1 và d2 73.+ Dạng 8. Viết phương trình con đường thẳng đi qua điểm A cùng lúc cắt cả hai đường thẳng d1 và d2 77.+ Dạng 9. Viết phương trình con đường thẳng đi qua điểm A, vuông góc với mặt đường thẳng d1 và cắt đường thẳng d2 80.+ Dạng 10. Viết phương trình con đường thẳng d trải qua điểm A, vuông góc với mặt đường thẳng d1 và cắt đường thẳng d1 82.+ Dạng 11. Viết phương trình con đường thẳng d bên trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt cả 2 đường thẳng d1 và d2 84.+ Dạng 12. Viết phương trình con đường thẳng d tuy nhiên song với mặt đường thẳng d0 đồng thời cắt cả hai đường thẳng d1 cùng d2 86.+ Dạng 13. Viết phương trình đường thẳng d tuy nhiên song và bí quyết đều 2 đường thẳng song song mang lại trước và bên trong mặt phẳng cất 2 đường thẳng đấy 88.+ Dạng 14. Viết phương trình đường thẳng d là mặt đường vuông góc tầm thường của 2 mặt đường thẳng chéo cánh nhau mang lại trước 90.+ Dạng 15. Viết phương trình thông số kỹ thuật của đường thẳng d0 là hình chiếu của đường thẳng d cùng bề mặt phẳng (P) 93.§4 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III 96.A Đề số 1a 96.B Đề số 1b 98.C Đề số 2a 100.D Đề số 2b 102.E Đề số 3a 104.F Đề số 3b 108.G Đề số 4a 110.H Đề số 4b 113.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || <>).push(); tải tài liệu

#Chuyên #đề #phương #pháp #tọa #độ #trong #ko #gian #Nguyễn #Hoàng #Việt

Chuyên đề tuyệt kỹ tọa độ trong ko gian – Nguyễn Hoàng Việt

Tài liệu gồm 120 trang, được biên soạn bởi cô giáo Nguyễn Hoàng Việt, bao gồm lý thuyết, các dạng toán và bài xích tập chuyên đề tuyệt kỹ tọa độ vào ko gian Oxyz, góp học trò lớp 12 xem thêm lúc học chương trình Hình học 12 chương 3.

Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN 1.§1 – HỆ TỌA ĐỘ trong KHÔNG GIAN 1.A cầm lược định hướng 1.+ Dạng 1. Sự thuộc phương của 2 véc-tơ. Tía điểm thẳng hàng 4.+ Dạng 2. Tra cứu tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước. 11.+ Dạng 3. Một số bài toán về tam giác 17.§2 – PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 23.A bắt lược lí thuyết 23.B những dạng toán 24.+ Dạng 1. Sự đồng phẳng của 3 vec-tơ, 4 điểm đồng phẳng 24.+ Dạng 2. Diện tích s của tam giác 30.+ Dạng 3. Thể tích khối chóp 31.+ Dạng 4. Thể tích khối hộp 32.+ Dạng 5. Lập phương trình phương diện phẳng đi qua 1 điểm và tất cả vectơ pháp tuyến mang đến trước 33.+ Dạng 6. Lập phương trình khía cạnh phẳng trung trực của đoạn thẳng 34.+ Dạng 7. Lập phương trình khía cạnh phẳng đi sang một điểm và bao gồm cặp vectơ chỉ phương mang lại trước 34.+ Dạng 8. Lập phương trình phương diện phẳng đi qua 1 điểm và song song khía cạnh phẳng mang đến trước 35.+ Dạng 9. Lập phương trình phương diện phẳng trải qua 3 điểm khác nhau ko thẳng mặt hàng 36.+ Dạng 10. Lập phương trình phương diện phẳng đi qua 1 điểm với vuông góc với mặt đường thẳng đi qua 2 điểm đến trước 37.+ Dạng 11. Lập phương trình phương diện phẳng đi qua 1 điểm và vuông góc cùng với 2 mặt phẳng cắt nhau mang lại trước 38.+ Dạng 12. Lập phương trình phương diện phẳng trải qua 2 điểm cùng vuông góc với cùng 1 mặt phẳng giảm nhau mang đến trước 38.+ Dạng 13. Lập phương trình mặt phẳng xúc tiếp cùng với mặt ước tại điểm mang đến trước 39.+ Dạng 14. Viết phương trình của phương diện phẳng liên quan tới mặt ước và khoảng cách 39.+ Dạng 15. Viết phương trình khía cạnh phẳng cửa hàng tới góc hoặc tương tác tới tam giác46.+ Dạng 16. Những dạng khác về viết phương trình mặt phẳng 50.+ Dạng 17. Ví trí tương đối hơi của 2 phương diện phẳng 54.+ Dạng 18. Địa điểm khá hơi của mặt phẳng với mặt cầu 56.+ Dạng 19. Tính khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng. Tra cứu hình chiếu của một điểm cùng bề mặt phẳng. Tìm điểm đối xứng của 1 điểm qua phương diện phẳng 58.+ Dạng 20. Tra cứu tọa độ hình chiếu của điểm trên mặt phẳng. Điểm đối xứng qua khía cạnh phẳng 60.§3 – PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG trong KHÔNG GIAN 64.A tóm lược lí thuyết 64.B các dạng toán 64.+ Dạng 1. Viết phương trình mặt đường thẳng thời điểm biết một điểm thuộc nó cùng 1 véc-tơ chỉ phương 64.+ Dạng 2. Viết phương trình của đường thẳng trải qua 2 điểm cho trước 66.+ Dạng 3. Viết phương trình đường thẳng trải qua điểm M mang lại trước và vuông góc với khía cạnh phẳng (α) đến trước 66.+ Dạng 4. Viết phương trình con đường thẳng trải qua điểm M và tuy vậy song với cùng 1 đường thẳng đến trước 68.+ Dạng 5. Đường thẳng d đi qua điểm M và song song cùng với 2 mặt phẳng giảm nhau (P) cùng (Q) 69.+ Dạng 6. Đường trực tiếp d qua M song song với mp(P) với vuông góc với d0 (d0 ko vuông góc với ∆) 71.+ Dạng 7. Viết phương trình con đường thẳng d trải qua điểm M và vuông góc cùng với 2 đường thẳng chéo cánh nhau d1 với d2 73.+ Dạng 8. Viết phương trình mặt đường thẳng đi qua điểm A cùng lúc cắt cả hai đường thẳng d1 với d2 77.+ Dạng 9. Viết phương trình con đường thẳng trải qua điểm A, vuông góc với con đường thẳng d1 và giảm đường trực tiếp d2 80.+ Dạng 10. Viết phương trình con đường thẳng d đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d1 và cắt đường thẳng d1 82.+ Dạng 11. Viết phương trình mặt đường thẳng d phía trong mặt phẳng (P) đồng thời cắt cả 2 đường thẳng d1 cùng d2 84.+ Dạng 12. Viết phương trình đường thẳng d tuy vậy song với mặt đường thẳng d0 cùng lúc cắt cả 2 đường trực tiếp d1 với d2 86.+ Dạng 13. Viết phương trình đường thẳng d tuy nhiên song và biện pháp đều 2 đường thẳng tuy nhiên song mang đến trước và phía bên trong mặt phẳng cất 2 mặt đường thẳng đấy 88.+ Dạng 14. Viết phương trình con đường thẳng d là đường vuông góc chung của 2 mặt đường thẳng chéo nhau đến trước 90.+ Dạng 15. Viết phương trình thông số kỹ thuật của đường thẳng d0 là hình chiếu của con đường thẳng d cùng bề mặt phẳng (P) 93.§4 – ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III 96.A Đề số 1a 96.B Đề số 1b 98.C Đề số 2a 100.D Đề số 2b 102.E Đề số 3a 104.F Đề số 3b 108.G Đề số 4a 110.H Đề số 4b 113.