Có huyền sao nặng thế

*

Câu hỏi 20: Giải câu đó:

“Có huyền, sao nặng nề thế

Bỏ huyền thêm hỏi, cần sử dụng may áo quần.”

Từ bao gồm dấu huyền là từ bỏ gì?

Trả lời: từ bỏ ………..

Bạn đang xem: Có huyền sao nặng thế

Câu hỏi 21: Điền tự trái nghĩa với từ bỏ “đói” vào nơi trống: “Một miếng lúc đói bằng một gói khi ……….”

Câu hỏi 22: Điền tự trái nghĩa với từ “nắng” vào vị trí trống: “Nắng chóng trưa, …………chóng tối.”

Câu hỏi 23: Điền từ phù hợp vào khu vực trống: “Chịu thương, chịu đựng ………..”

Câu hỏi 24: Điền từ cân xứng vào chỗ trống:

Từ đồng ………. Là các từ như là nhau về âm nhưng khác hoàn toàn nhau về nghĩa.


*

*

Câu hỏi 20: Giải câu đó:

“Có huyền, sao nặng thế

Bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần.”

Từ có dấu huyền là trường đoản cú gì?

Trả lời: tự …chì……..

Câu hỏi 21: Điền trường đoản cú trái nghĩa với trường đoản cú “đói” vào vị trí trống: “Một miếng khi đói bởi một gói lúc ……no….”

Câu hỏi 22: Điền từ bỏ trái nghĩa với trường đoản cú “nắng” vào địa điểm trống: “Nắng nệm trưa, …mưa………chóng tối.”

Câu hỏi 23: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: “Chịu thương, chịu đựng ....khó…..”

Câu hỏi 24: Điền từ tương xứng vào địa điểm trống:

Từ đồng ……âm…. Là phần đa từ như là nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa


Đúng 1
phản hồi (0)

1. Chì

2. No

3. Mưa

4. Khó

5. Âm


Đúng 1
bình luận (0)

chì

 đói - no

 nắng - mưa

 khó

 âm


Đúng 0
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương tự

Câu hỏi 14: Cặp trừ trái nghĩa vào câu “Gần bên xa ngõ” là cặp trường đoản cú nào?

Trả lời: Là cặp từ ngay gần - …………..

Câu hỏi 15: Điền từ tương xứng vào khu vực trống: “Những người làm cùng một nghề gọi là đồng ……….”

Câu hỏi 16: Điền trường đoản cú đồng âm vào khu vực trống: Một nghề mang lại …. Còn rộng ……………. Nghề

Câu hỏi 17: Giải câu đố:

Để nguyên là nước để chấm rau

Có lốt trên đầu là chỉ huy quân”

Từ nhằm nguyên là trường đoản cú gì?

Trả lời: trường đoản cú ………..


Lớp 5 giờ việt
4
1

Câu hỏi 13: từ bỏ “bừng tỉnh” vào câu “Núi rừng Trường tô như bừng tỉnh” được sử dụng với nghĩa …………

Câu hỏi 14: Điền vào vị trí trống để chấm dứt định nghĩa sau: “Từ đồng âm là đa số từ tương đương nhau về music nhưng khác biệt về …………………”

Câu hỏi 15: những cặp dục tình từ “vì…..nê” vào câu “Vì trời mưa to nên đường hết sức trơn.” chỉ quan liêu hệ tại sao kết …………..

Câu hỏi 16: phần đa từ bất hạnh, khốn khổ, khốn cùng là tự …………….nghĩa với từ bỏ hạnh phúc.


Lớp 5 giờ việt
3
1
Câu 8: Viết tiếp vào chỗ trống tự trái nghĩa với từ bỏ in đậm cho hoàn hảo câu phương ngôn sau: Một miếng khi đói bởi một gói khi ….............. Chép đoạn văn xuống dưới để điền từ trái nghĩa.
Lớp 5 tiếng việt
6
1

 

Câu hỏi 5: tự Hán Việt đồng nghĩa tương quan với tự "loài người" là tự "nhân ..........."

Câu hỏi 6: Điền đại từ vào khu vực trống vào câu ca dao: chiếc có, dòng vạc, chiếc nông. Sao ................... Giẫm lúa công ty ông, hỡi cò ?

Câu hỏi 7: Điền vào địa điểm trống để ngừng câu: Sự kinh ngạc cao độ call là ...................ửng sốt.

Câu hỏi 8: Điền vào địa điểm trống từ bỏ trái ghĩa với từ bỏ "thắng" và để được câu đúng: chiến thắng không kiêu, .................... Không nản.


Lớp 5 giờ việt
1
2

Câu hỏi 9: Điền vào nơi trống tự trái ghĩa với tự "xấu" và để được câu đúng: Xấu bạn ................... Nết còn hơn đẹp mắt người.

Câu hỏi 10: hiện tượng sương giá lạnh (vào mùa đông) điện thoại tư vấn là sương .................á.

Xem thêm: Bệnh Nấm Hồng Trên Cây Cao Su, Bệnh Nấm Hồng Hại Cây Cao Su Và Cách Phòng Trị

Câu hỏi 11: Điền từ đồng âm vào khu vực trống: “…bị mưa ……………………ướt cả lông.”

Câu hỏi 12: Điền vào vị trí trống: mong đ…………..ước thấy

Câu hỏi 13: Điền từ tương xứng vào địa điểm trống để ngừng câu: “Sự không thể tinh được cao độ điện thoại tư vấn là ................... Sốt.


Lớp 5 tiếng việt
4
2

Bài 4: Điền trường đoản cú

Câu hỏi 1: Từ dùng để tả chiều rộng gọi là bao ............................. .

Câu hỏi 2: Điền từ đồng nghĩa với từ "to" vào khu vực trống để xong câu: Ăn to lớn nói .............

Câu hỏi 3: Điền từ bỏ để kết thúc câu tục ngữ: Khoai khu đất .................., mạ đất quen.

Câu hỏi 4: Điền vào vị trí trống tự trái ghĩa với tự "sống" sẽ được câu đúng: Đoàn kết là sống, phân tách rẽ là .................


Lớp 5 tiếng việt
3
0

Câu 1: (1đ) Tìm phần nhiều cặp từ trái nghĩa nhằm điền vào địa điểm trống trong số câu tục ngữ, thành ngữ sau:

- Trước ...............sau ...............

 - Đi hỏi ...............về nhà hỏi...............

- ...............thác...............ghềnh

- ............... Kính ............... Nhường


Lớp 5 giờ việt
1
0

Cặp tự trái nghĩa nào cân xứng để điền vào khu vực trống trong câu sau:

Non.......nước........


Lớp 5 giờ đồng hồ việt
2
1

Câu hỏi 7:

Điền từ thích hợp vào vị trí trống: Không giữ lại kín, mà lại để mọi fan đều hoàn toàn có thể biết thì được điện thoại tư vấn là ...........

Câu hỏi 8:

Điền từ tương thích vào địa điểm trống: táo tợn bạo, gan góc, ko sợ nguy nan thì được gọi là ..........

Câu hỏi 9:

Điền từ bỏ hô ứng tương thích vào địa điểm trống: Gió ......... to, chiến thuyền càng lướt nhanh trên khía cạnh biển.

Câu hỏi 10:

Điền từ phù hợp vào chỗ trống: Lối sống cùng nếp nghĩ đã tạo nên từ lâu đời và được truyền từ nuốm hệ này sang gắng hệ không giống thì được gọi là ...........

 


Lớp 5 giờ đồng hồ việt
1
1

Lớp học trực tuyến

Toán 5 - Cô hiền lành tiếng Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực con đường

Toán 5 - Cô hiền giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)