Đề Kiểm Tra 1 Tiết Lý 9

Bài viết với 2 đề chất vấn 1 tiết giúp học ôn tập tiện lợi và lý thuyết nội dung trong bài xích kiểm tra 1 tiết.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết lý 9


Họ và tên :................................... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 1

Lớp : 9/... Môn : đồ lý 9 ( Tuần 10 - máu 19 )

A/ Phần trắc nghiệm :(3 đ)

trong số câu sau đây đều sở hữu các câu vấn đáp A,B,C,D em đề xuất đọc kỹ với ghi vào bảng trả lời trong phần bài làm đầy đủ câu vấn đáp mà em cho rằng đúng duy nhất .

1. Lúc hiệu điện nuốm đặt vào thân hai đầu dây dẫn tăng giỏi giảm từng nào lần thì cường độ mẫu điện qua dây dẫn đó đổi khác như nắm nào ? Chọn kết quả đúng trong các tác dụng sau đây :

A. Không thay đổi . B. Giảm hay tăng bấy nhiêu lần .

C. Tăng tuyệt giảm bấy nhiêu lần . D. Cần yếu xác định đúng mực được .

2. Mắc nối tiếp hai điện trở có mức giá trị theo thứ tự là R1 = 8 và R2 = 12vào nhị đầu đoạn mạch tất cả hiệu điện rứa U = 4,8V. Cường độ dòng điện qua đoạn mạch hoàn toàn có thể nhận giá trị nào đúng trong số giá trị sau đây :

A. I = 0,6A . B. I = 0,4A . C. I = 0,24A . D. I = 1A .

3. Nếu bớt tiết diện dây dẫn N lần thì năng lượng điện trở dây dẫn :

A. Tăng N lần . B. Tăng N2 lần . C. Bớt N lần . D. Giảm N2 lần .

4. Trong những kim nhiều loại đồng, nhôm, sắt, bạc, sắt kẽm kim loại nào dẫn điện rất tốt ?

A. Fe . B. Nhôm . C. Bạc bẽo . D. Đồng .

5. Trong những cách sắp xếp theo sản phẩm công nghệ tự bớt dần của điện trở suất của một vài chất, cách bố trí nào

 là đúng ?

A. Vonfram - tệ bạc - Nhôm - Đồng . B. Vonfram - Nhôm - bạc đãi - Đồng .


C. Vonfram - Nhôm - Đồng - bội bạc . D. Vonfram - Đồng - bạc tình - Nhôm .

6. Khi di chuyển con chạy hoặc tay quay của trở nên trở, đại lượng nào tiếp sau đây sẽ rứa đổi

theo ? chọn phương án trả lời đúng .

A. Chiều nhiều năm dây dẫn của biến trở . B. Điện trở suất của hóa học làm dây dẫn thay đổi trở .

C. Tiết diện dây dẫn của biến trở . D. ánh nắng mặt trời của đổi thay trở .

7. Một dây dẫn bởi nicrôm nhiều năm 15 m, ngày tiết diện 0,3 mm2 được mắc vào hiệu điện rứa 220 V

 ( biết năng lượng điện trở suất của nicrôm là 1,1.10-6 .m ) . Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn này rất có thể nhận quý giá nào trong những giá trị dưới đây :

A. I = 2A . B. I = 4A . C. I = 6A . D. I = 8A .

8. Lúc mắc bóng đèn vào hiệu điện thay 12 V thì mẫu điện chạy qua nó có cường độ 0,4A. Hiệu suất tiêu thụ năng lượng điện của đèn điện này có thể nhận cực hiếm nào trong số giá trị dưới đây ?

A. P = 4,8W . B. P = 4,8 J . C. P = 4,8kW . D. Phường = 4,8 kJ .


9. Số đếm của công tơ điện sử dụng ở gia đình cho thấy :

A. Thời gian sử dụng năng lượng điện của gia đình . B. Công suất điện mà gia đình đã áp dụng .

C. Điện năng mà gia đình đã thực hiện . D. Số chính sách và thiết bị đang được sử dụng.

10. Trong số biểu thức sau đây, biểu thức làm sao là biểu thức của định chính sách Jun-Lenxơ ?

A. Q = I2Rt . B. Q = IRt . C. Q = IR2t . D. Q = I2R2t .

11. Khi chiếc điện tất cả cường độ 3A chạy qua một vật dẫn trong thời hạn 10 phút thì toả ra một nhiệt lượng 5400 J. Hỏi điện trở của vật dụng dẫn nhận quý hiếm nào sau đấy là đúng ?

A. 60 . B. 180 . C. 1 . D. Một quý giá khác .

12. Bên trên một bóng đèn gồm ghi 12V - 3W . Trường hòa hợp nào tiếp sau đây đèn sáng thông thường ?

A. Hiệu điện nỗ lực giữa hai đầu đèn điện là 12V . B. Cường độ cái điện qua bóng đèn là 0,25A .

C. Cường độ mẫu điện qua đèn điện là 0,5A . D. Trường đúng theo A với B .

Xem thêm: Hoạt Hình Masha Và Gấu Xiếc, Trailer Cô Bé Masha Và Chú Gấu Xiếc


B/ Phần từ bỏ luận :(7 đ)

Câu 1 : (1,75 đ) phạt biểu cùng viết cách làm của định luật pháp Jun - Lenxơ .

Câu 2 : (2,25đ) một đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở R1 = 15, R2 = 10 mắc nối tiếp. Hiệu điện chũm giữa nhị đầu đoạn mạch là 12V. Tính :

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch .

b. Điện năng tiêu tốn của đoạn mạch trong thời gian 10 phút .

Câu 3 : (3đ) Một bếp điện có ghi 220V-500W được mắc vào mạng điện bao gồm hiệu điện thay 220V để hâm nóng 3 kg nước bao gồm nhiệt độ ban sơ là 200C. Biết năng suất của bếp là 80%, nhiệt lượng cung ứng cho nước sôi được đánh giá là hữu dụng . Tính :

a. Tính sức nóng lượng cần cung ứng để đung nóng nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. 

b. Nhiệt lượng do nhà bếp toả ra .

c. Ví như dây năng lượng điện trở của nhà bếp bị cắt ngắn đi 1/4 và nhà bếp được mắc vào mạng điện bao gồm hiệu điện cụ 165V. Tính công suất tiêu thụ của bếp hôm nay ?

 

 

 

Họ và tên :................................... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - ĐỀ 2

Lớp : 9/... Môn : thứ lý 9 ( Tuần 10 - huyết 19 )


A/ Phần trắc nghiệm :(3 đ)

trong các câu sau đây đều phải sở hữu các câu vấn đáp A,B,C,D em cần đọc kỹ và ghi vào bảng trả lời trong phần bài xích làm các câu trả lời mà em cho là đúng độc nhất .

1. Lúc hiệu điện cụ đặt vào giữa hai đầu dây dẫn giảm hay tăng từng nào lần thì cường độ loại điện qua dây dẫn đó biến đổi như cầm nào ? Chọn công dụng đúng vào các kết quả sau trên đây :

A. Không chuyển đổi . B. Giảm hay tăng từng ấy lần .

C. Tăng tuyệt giảm bấy nhiêu lần . D.Không thân xác định đúng chuẩn được .

2. Mắc song song hai điện trở có giá trị lần lượt là R1 = 20 và R2 = 30vào nhị đầu đoạn mạch gồm hiệu điện rứa U = 24V. Cường độ dòng điện qua mạch chính hoàn toàn có thể nhận quý giá nào đúng trong các giá trị tiếp sau đây :

A. I = 0,8A . B. I = 1,2A . C. I = 1,6A . D. I = 2A .

3. Ví như tăng chiều nhiều năm dây dẫn N lần thì điện trở dây dẫn :

A. Sút N lần . B. Bớt N2 lần . C. Tăng N lần . D. Tăng N2 lần .


4. Trong số kim các loại đồng, nhôm, sắt, bạc, sắt kẽm kim loại nào dẫn điện rất tốt ?

A. Đồng . B. Bạc. C. Nhôm . D. Sắt.

5. Trong số cách sắp xếp theo máy tự tăng vọt của năng lượng điện trở suất của một vài chất, cách thu xếp nào là đúng ?

A. Bạc - Đồng - Nhôm - Vonfram . B. Bội nghĩa - Nhôm - Vonfram - Đồng .

C. Bạc đãi - Vonfram - Nhôm - Đồng . D. Bạc đãi - Nhôm - Đồng - Vonfram .

6. Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay con quay của đổi mới trở, đại lượng nào dưới đây sẽ nuốm đổi

theo ? lựa chọn phương án vấn đáp đúng .

A. ánh nắng mặt trời của biến hóa trở . B. Chiều nhiều năm dây dẫn của thay đổi trở .

C. Điện trở suất của hóa học làm dây dẫn phát triển thành trở . D. Huyết diện dây dẫn của biến hóa trở .


7. Một dây dẫn bằng nicrôm dài 15 m, máu diện 0,6 mm2 được mắc vào hiệu điện rứa 220 V

 ( biết năng lượng điện trở suất của nicrôm là 1,1.10-6 .m ) . Cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn này có thể nhận quý giá nào trong các giá trị sau đây :

A. I = 2A . B. I = 4A . C. I = 6A . D. I = 8A .

8. Lúc mắc đèn điện vào hiệu điện vậy 24 V thì mẫu điện chạy qua nó bao gồm cường độ 0,4A. Công suất tiêu thụ năng lượng điện của bóng đèn này rất có thể nhận quý hiếm nào trong những giá trị sau đây ?

A. Phường = 9,6 kJ . B. P = 9,6 J . C. P = 9,6 kW . D. P. = 9,6 W .

9. Số đếm của công tơ điện cần sử dụng ở gia đình cho thấy :

A. Điện năng mà mái ấm gia đình đã thực hiện . B. Số cách thức và thiết bị đang được sử dụng

C. Năng suất điện mà mái ấm gia đình đã thực hiện . D. Thời hạn sử dụng năng lượng điện của mái ấm gia đình .

10. Trong số biểu thức sau đây, biểu thức nào là biểu thức tính công của loại điện sản ra trong một quãng mạch ?


A. A = UI2t . B. A = U2It . C. A = UIt . D. A = R2It .

11. Cho mẫu điện tất cả cường độ 2 A chạy sang 1 vật dẫn có điện trở 15thì toả ra nhiệt độ lượng

18000 J. Hỏi thời gian dòng điện chạy qua đồ vật dẫn nhận quý giá nào sau đấy là đúng ?

A. 20 phút . B. 15 phút . C. 10 phút . D. 5 phút .

12. Trên một nhẵn đèn có ghi 6V - 3W . Trường thích hợp nào tiếp sau đây đèn sáng thông thường ?

A. Hiệu điện gắng giữa nhì đầu bóng đèn là 12V . B. Cường độ cái điện qua đèn điện là 0,25A .

C. Cường độ cái điện qua bóng đèn là 0,5A . D. Trường hợp A và B .

B/ Phần trường đoản cú luận :(7 đ)

Câu 1 : (1,75 đ) phát biểu cùng viết phương pháp của định nguyên lý Ôm .

Câu 2 : (2,25đ) một quãng mạch bao gồm hai điện trở R1 = 15, R2 = 10 mắc tuy nhiên song. Hiệu điện ráng giữa hai đầu đoạn mạch là 12V. Tính :

a. Điện trở tương tự của đoạn mạch .

b. Sức nóng lượng toả ra bên trên đoạn mạch trong thời hạn 15 phút .

Câu 3 : (3đ) Một bếp từ có ghi 220V-1210W được mắc vào mạng điện có hiệu điện cầm cố 220V để hâm sôi 3,5 kg nước bao gồm nhiệt độ thuở đầu là 150C. Biết hiệu suất của nhà bếp là 75%, sức nóng lượng cung cấp cho nước sôi được coi là hữu dụng . Tính :


a. Tính nhiệt độ lượng cần cung cấp để đun sôi nước. Biết sức nóng dung riêng rẽ của nước là 4200J/kg.K. 

b. Sức nóng lượng do nhà bếp toả ra .

c. Giả dụ dây năng lượng điện trở của phòng bếp bị cắt ngắn đi 3 phần tư và nhà bếp được mắc vào mạng điện có hiệu điện nuốm 160V. Tính năng suất tiêu thụ của bếp lúc này ?

*

*

*

*

Luyện bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 9 - coi ngay