HỘI THOẠI TIẾNG ANH GIỮA BÁC SĨ VÀ BỆNH NHÂN

Là một ngành mang tính chất đặc thù, giao tiếp tiếng Anh cho tất cả những người đi có tác dụng tại khám đa khoa làm đa số người cảm thấy cạnh tranh khăn. Bởi đối với các cơ sở y tế lớn, các bạn sẽ thường xuyên gặp mặt các bệnh nhân quốc tế nên bạn phải có khả năng giao tiếp bằng giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Hội thoại tiếng anh giữa bác sĩ và bệnh nhân

Tuy nhiên, khối hệ thống từ vựng liên quan tới những loại bệnh dịch viện, khoa, phòng, căn bệnh thường gặp… làm các bạn bối rối? Và các bạn không biết giao tiếp như cố kỉnh nào để chuyển cài đặt đúng ý của mình nhất? TOPICA Native xin share với bạn bài viết dưới đây để bạn có thể nâng cao vốn từ vựng và kĩ năng giao tiếp của công ty khi làm việc tại bệnh viện.

1. Trường đoản cú vựng giờ Anh cho người đi làm trong cơ sở y tế thông dụng nhất

Nếu bạn là một trong sinh viên ngành Y hay đang sẵn có ý định vào thao tác làm việc tại những bệnh viện nước ngoài thì bài toán nắm được từ vựng siêng ngành là vấn đề bắt buộc. Ít nhất bạn cần phải hiểu được tên của các loại thuốc, loại bệnh hay tìm các phòng ở trong bệnh dịch viện… Đừng lo, bài viết dưới trên đây trong Series tiếng Anh cho tất cả những người đi làm của TOPICA Native để giúp đỡ bạn khối hệ thống lại vừa đủ nhất.

Các loại dịch viện

Field hospital (fiːld ˈhɒspɪtl ): khám đa khoa dã chiếnCottage hospital (ˈkɒtɪʤ ˈhɒspɪtl ): cơ sở y tế tuyến dướiChildren hospital (məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl): bệnh viện nhiMaternity hospital (məˈtɜːnɪti ˈhɒspɪtl): cơ sở y tế phụ sảnGeneral hospital (ˈʤɛnərəl ˈhɒspɪtl): khám đa khoa đa khoaHospital (ˈhɒspɪtl): bệnh việnMental hospital (ˈmɛntl ˈhɒspɪtl): bệnh viện tâm thầnDermatology hospital (ˌdɜːməˈtɒləʤi ˈhɒspɪtl ): khám đa khoa da liễuOrthopedic hospital (ˌɔːθəʊˈpiːdɪk ˈhɒspɪtl): khám đa khoa chỉnh hìnhNursing home (ˈnɜːsɪŋ həʊm): cơ sở y tế dưỡng lão
*

Có rất nhiều loại căn bệnh viện tương xứng với các yêu cầu thăm khám khác nhau


2. Những khoa/phòng trong căn bệnh viện

Admission Office (ədˈmɪʃ(ə)n ˈɒfɪs ): Phòng đón nhận bệnh nhânOn-call room (ɒn-kɔːl ruːm): chống trựcMortuary (ˈmɔːtjʊəri): bên xácLaboratory (ləˈbɒrətəri): chống xét nghiệmIsolation room (ˌaɪsəʊˈleɪʃən ruːm): Phòng cách lyMedical records department (ˈmɛdɪkəl ˈrɛkɔːdz dɪˈpɑːtmənt ): Phòng lưu trữ hồ sơ căn bệnh ánOutpatient department (ˈaʊtˌpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt ): Khoa bệnh nhân ngoại trúIsolation room (ˌaɪsəʊˈleɪʃən ruːm): Phòng cách lyHousekeeping (haʊsˌkiːpɪŋ): chống tạp vụEmergency room (ɪˈmɜːʤənsi ruːm): Phòng cấp cứuDispensary room (dɪsˈpɛnsəri ruːm): Phòng phát thuốcDay operation unit (deɪ ˌɒpəˈreɪʃən ˈjuːnɪt): Đơn vị phẫu thuật mổ xoang trong ngàyDelivery (dɪˈlɪvəri): chống sinh nởConsulting room (kənˈsʌltɪŋ ruːm): chống khámCentral sterile supply (ˈsɛntrəl ˈstɛraɪl səˈplaɪ): chống tiệt trùngDischarge Office (dɪsˈʧɑːʤ ˈɒfɪs): phòng làm giấy tờ thủ tục ra việnCashier’s (kæˈʃɪəz): Quầy thu tiềnCanteen (kænˈtiːn): Nhà nạp năng lượng bệnh việnBlood ngân hàng (blʌd bæŋk): bank máu
*

Trong khám đa khoa được phân tách làm các khoa riêng biệt


Các chăm khoa trong dịch viện

Endocrinology (ˌɛndəʊkraɪˈnɒləʤi ): y khoa nội tiếtGastroenterology: Khoa tiêu hoáGynecology (ˌgaɪnɪˈkɒləʤi):Phụ khoaOrthopaedics (ˌɔːθəʊˈpiːdɪks): Khoa chỉnh hìnhOncology (ɒnˈkɒləʤi): Ung thư họcInternal medicine (ɪnˈtɜːnl ˈmɛdsɪn): Nội khoaInpatient department (ˈɪnˌpeɪʃənt dɪˈpɑːtmənt): Khoa người mắc bệnh nội trúCardiology (ˌkɑːdɪˈɒləʤi): Khoa tim mạchDietetics (ˌdaɪɪˈtɛtɪks): Khoa dinh dưỡngAndrology: nam khoaAccident and Emergency Department (ˈæksɪdənt ænd ɪˈmɜːʤənsi dɪˈpɑːtmənt ): Khoa tại nàn và cấp cho cứuDiagnostic imaging department (ˌdaɪəgˈnɒstɪk ˈɪmɪʤɪŋ dɪˈpɑːtmənt): Khoa chẩn đoán hình hình ảnh y họcAnesthesiology: chăm khoa khiến mêDietetics (daɪɪˈtɛtɪks): Khoa dinh dưỡngDermatology (ˌdɜːməˈtɒləʤi ): chăm khoa domain authority liễuAllergy (ˈæləʤi): không phù hợp họcNephrology: Thận họcGeriatrics (ʤɛrɪˈætrɪks ): Lão khoa

Một số dịch thường gặp

Rash (ræʃ): phát banChill (tʃɪl): Cảm lạnhHeadache (ˈhed.eɪk): Đau đầuStomach ache (ˈstʌmək-eɪk): Đau dạ dàySore throat (sɔːʳ θrəʊt/): Viêm họngInfection (ɪnˈfek.ʃən): lây nhiễm trùngBroken bone (ˈbrəʊ.kən bəʊn): Gãy xươngBurn (bɜːn): Bị bỏngConstipation (kɑːnstɪˈpeɪʃn): hãng apple bónMalaria (məˈleriə): sốt rétTuberculosis (tuːˌbɜːrkjəˈloʊsɪs): bệnh laoSmallpox (ˈsmɔːlpɑːks): dịch đậu mùaSore eyes (‘so:r ais): Đau mắtDiabetes (daiə’bi:tiz): đái đườngSneeze (sni:z): Hắt hơiNausea (‘nɔ:sjə): Chứng bi thiết nônEarache (‘iəreik): Đau taiStomachache (‘stəuməkeik): Đau bao tử

3. Các tình huống tiếp xúc tiếng Anh cho người đi làm tại bệnh viện

Hy vọng các tình huống giao tiếp tiếng Anh cho người đi làm tại bệnh viện TOPICA Native reviews dưới đây sẽ giúp bạn hỗ trợ khả năng tiếp xúc của mình. Bởi các mẫu đối thoại này đang rất cần thiết để bạn có thể khám bệnh và trao đổi với người nước ngoài. Cùng bạn hãy nhớ là lưu lại với thực hành từng ngày để nâng cấp vốn từ nước ngoài ngữ của mình.

Xem thêm: Viet Bản Đồ Tp Hcm ) Khổ Lớn Năm 2021, Tổng Hợp Bản Đồ Thành Phố Hồ Chí Minh

Giao tiếp của bác bỏ sĩ

A: Sorry, how may I help you? – Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho bạn ạ?

A: What problem are you having? – chúng ta đang gặp mặt vấn đề gì vậy?

A: vì you have an appointment? – các bạn có kế hoạch hẹn trước không?

A: bởi vì you see any symptoms? – các bạn thấy mình tất cả triệu triệu chứng gì không?

A: bởi vì you have health insurance? – chúng ta có bảo đảm y tế không?

A: Please sit down – Xin mời ngồi

A: Firstly, I will measure the temperature for you – Trước hết, tôi đã đo ánh sáng cho anh

A: Take a deep breath – Hãy thở sâu nào

A: Let me kiểm tra your blood pressure – Để tôi kiểm soát huyết áp mang lại anh

A: You have high blood pressure, you should pay attention – Anh bị áp suất máu cao, anh đề xuất chú ý

A: I’ll take blood for you, roll up your sleeves! – Tôi đã lấy máu cho anh, anh xắn ống tay áo lên nhé!

A: I’m afraid I have to kiểm tra it in more detail, the situation doesn’t seem very satisfactory – Tôi e cần kiểm tra chi tiết hơn, tình trạng có vẻ không khả quan

A: You must be hospitalized now – Anh đề nghị nhập viện ngay lập tức bây giờ

A: With the current situation, I will be hospitalized immediately. Vị you go with family members? – Với chứng trạng hiện tại, anh sẽ nên nhập viện tức thì lập tức. Anh bao gồm đi cùng tín đồ nhà không?

Giao tiếp của căn bệnh nhân

B: Please ask, are there any doctors here who can speak English? – Xin hỏi, có bác bỏ sĩ nào ở đây có thể nói rằng tiếng Anh không?

B: I want lớn see a pulmonologist – Tôi muốn chạm chán bác sĩ khoa phổi

B: I have a fever and I’m tired – Tôi bị sốt với tôi thấy mệt

B: I have a terrible headache – Tôi bị đau đầu phệ khiếp

B: I have diarrhea for a few days – Mấy lúc này tôi bị tiêu chảy

B: I have pain in my chest / back / eyes – Tôi bị đau nhức ở ngực/lưng/mắt

B: I have fever / sore throat – Tôi bị sốt/đau họng

B: I need a physical exam to check my health – Tôi nên khám tổng quát để kiểm tra sức mạnh của mình

B: Where is the registration counter? – cho hỏi quầy đăng ký nơi đâu ạ?

B: I am weakness – Tôi hiện giờ đang bị yếu sức

B: I have trouble breathing – Tôi cạnh tranh thởB: I need a health certificate, which room should I go to? – Tôi cần phải có giấy chứng nhận sức khỏe, tôi phải đến phòng nào ạ?


*

Giao tiếp giữa chưng sĩ và căn bệnh nhân


Các câu giao tiếp thông dụng độc nhất trong căn bệnh viện

A: You don’t look well? – Trông bạn có vẻ không được khỏe?

A: Where are you not well? You look so pale. – bạn không được khỏe ở đâu? Trông các bạn nhợt nhạt quá.

A: Can I help you with anything? – Tôi có thể giúp gì cho bạn không?

A: Have you had allergy? – Bạn đã không còn dị ứng chưa?

A: Have you gotten better? – chúng ta đã đỡ rộng chưa?

A: Now I will measure your temperature, it seems you have a fever – hiện thời tôi đã đo ánh sáng cho bạn, dường như bạn đã biết thành sốt

A: Take a deep breath – Hãy thay đổi sâu

A: Roll up your sleeves, I will measure your blood pressure – Xắn tay áo lên nhé, tôi sẽ đo huyết áp cho bạn

A: You have high blood pressure – các bạn bị huyết áp cao

A: Don’t worry, we will help you – Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn

A: I will examine you – Tôi đang khám đến bạn

A: Your health has improved significantly – sức khỏe của khách hàng đã được nâng cao đáng đề cập đây

A: You enter room 2, the doctor will examine you in detail – bạn vào chống số 2, bác sĩ vẫn khám cụ thể cho bạn

A: You vì chưng the procedure here! – các bạn làm giấy tờ thủ tục ở trên đây nhé!

Mẫu hội thoại thực hành thực tế số 1

A: Hello, how may I help you? You look unwell? – Xin chào, tôi rất có thể giúp gì mang đến bạn? Trông chúng ta không được khỏe?

B: I have a stomachache – Tôi nhức dạ dày lắm

A: Calm down, firstly, sit here & give me your information! – Bình tĩnh, trước hết các bạn ngồi tại đây và mang đến tôi xin thông tin của khách hàng nhé!

B: Yes – Vâng

A: How long have you had your pain? How is the situation? – bạn bị nhức lâu chưa? Tình trạng chũm nào?

B: I have had pain since yesterday, now I have severe pain – Tôi bị đau từ hôm qua, bây giờ đau dữ dội

A: Wait a moment, our team of doctors is coming – Bạn chờ đợi một lát, đội ngũ bác sĩ của cửa hàng chúng tôi đang tới

B: Hurry up và help me, I’m in pain – cấp tốc giúp tôi ạ, tôi nhức quá

A: Calm down, you’ll be fine soon – Bình tĩnh, các bạn sẽ sớm ổn thôi


*

Bác sĩ sẽ khám cho căn bệnh nhân


Mẫu hội thoại thực hành số 2

A: Where bởi you feel pain? – bạn cảm thấy nhức ở đâu?

B: My stomach hurts badly. I could not sleep all night yesterday – Bụng tôi nhức dữ dội. Cả đêm tối qua tôi ko ngủ được

A: Let me kiểm tra it. Does it hurt here? – Để tôi bình chọn xem. Đau tại đây đúng không?

B: No, in the lower right abdomen – Không, làm việc vùng bụng dưới mặt phải

A: Firstly, I will give you an injection of pain – thứ nhất tôi sẽ tiêm cho bạn một mũi sút đau

B: Yes sir – Vâng ạ

A: Then I will guide you khổng lồ the clinic for a detailed examination – tiếp nối tôi đã hướng dẫn bạn đến bệnh viện để khámchi tiết

B: Is it fast? – có nhanh ko ạ?A: Don’t worry, you will be better – chúng ta yên tâm, các bạn sẽ đỡ hơn thôi

B: Thank you, doctor – Cảm ơn bác sĩ

Trên đấy là các trường đoản cú vựng thông dụng, chủng loại câu tiếp tục được sử dụng trong tiếp xúc tiếng Anh cho tất cả những người đi có tác dụng tại bệnh viện. Có thể thấy, đó là một ngành nghề đặc điểm và bạn phải thực hành liên tiếp để hoàn toàn có thể giao tiếp đúng chuẩn và dễ dàng nắm bắt hơn. Cứng cáp chắn bạn sẽ rất tự tin khi tiếp xúc và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình.

Bạn chưa tự tin với khả năng phát âm của mình? Hãy thử nâng cấp ngay với Native. Đăng ký ngay tại đây.