Lắc tay vàng ta 2 chỉ bảo tín minh châu

Thương phẩm(Brand of gold)Loại vàng(types of gold)Hàm lượng(content)Mua vào(buy)Bán ra(sell)Trạng thái(status)
*
VÀNG MIẾNG VRTL999.9(24k)51315196
NHẪN TRÒN TRƠN999.9(24k)51315196
*
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG999.9(24k)51315196
*
VÀNG MIẾNG SJC999.9(24k)57565808
*
VÀNG TRANG SỨC999.9(24k)50755185
VÀNG TRANG SỨC99.9(24k)50655175
*
VÀNG HTBT999.9(24k)5065Liên hệ
*
VÀNG NGUYÊN LIỆU999.9(24k)5015Liên hệ

Bạn đang xem: Lắc tay vàng ta 2 chỉ bảo tín minh châu

*

*

Xem thêm: Lịch Sử Việt Nam Từ 1945 Đến 1954, Chương 3: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954

*

*

*

Trụ sở chính: Số 29 nai lưng Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.