MẪU SỔ KẾ TOÁN THEO THÔNG TƯ 200

Cho tôi hỏi sổ nhật ký thông thường là mẫu mã nào và giải pháp ghi sổ nhật cam kết chung như vậy nào? – Kim Ngọc (Đồng Nai)


*
Mục lục bài bác viết

Mẫu sổ nhật ký tầm thường theo Thông tứ 200 và Thông bốn 133

1. Chủng loại sổ nhật ký thông thường theo Thông bốn 200 và cách ghi

* mẫu mã sổ nhật ký bình thường theo Thông bốn 200 là mẫu mã số S03a-DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, được vận dụng đối với:

+ những doanh nghiệp thuộc gần như lĩnh vực, đông đảo thành phần gớm tế.

Bạn đang xem: Mẫu sổ kế toán theo thông tư 200

+ những doanh nghiệp vừa và nhỏ tuổi đang thực hiện kế toán theo chính sách kế toán áp dụng cho khách hàng vừa và nhỏ được áp dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với điểm sáng kinh doanh với yêu cầu cai quản của mình.

Mẫu sổ nhật ký bình thường theo Thông tư 200

* văn bản sổ nhật ký tầm thường theo Thông tư 200:

Sổ Nhật ký phổ biến là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng làm ghi chép những nghiệp vụ ghê tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời hạn đồng thời phản ánh theo quan hệ giới tính đối ứng thông tin tài khoản (Định khoản kế toán) để giao hàng việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi bên trên sổ Nhật ký kết chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

* giải pháp ghi sổ nhật ký thông thường theo Thông tứ 200:

Kết cấu sổ Nhật ký phổ biến được hiện tượng thống tuyệt nhất theo mẫu ban hành trong chính sách này:

- Cột A: Ghi ngày, mon ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu với ngày, tháng lập của bệnh từ kế toán sử dụng làm địa thế căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi nắm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chủ yếu phát sinh của chứng từ kế toán.

- Cột E: Đánh dấu những nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký bình thường đã được ghi vào Sổ Cái.

- Cột G: Ghi số đồ vật tự mẫu của Nhật ký chung

- Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ vạc sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, thông tin tài khoản ghi dành được ghi sau, mỗi thông tin tài khoản được ghi một mẫu riêng.

- Cột 1: Ghi số tiền phạt sinh những Tài khoản ghi Nợ.

- Cột 2: Ghi số tiền vạc sinh những Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, cộng số tạo ra luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cùng trang trước gửi sang.

Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh đều nên ghi vào sổ Nhật cam kết chung. Mặc dù nhiên, vào trường thích hợp một hoặc một số đối tượng người sử dụng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và dễ dàng và sút bớt trọng lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp rất có thể mở các sổ Nhật ký đặc trưng để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó.

Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký bình thường nên cách thức ghi chép giống như như sổ Nhật cam kết chung. Tuy nhiên để kị sự trùng lặp những nghiệp vụ đang ghi vào sổ Nhật ký quan trọng thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ cái là Sổ Nhật ký bình thường và các Sổ Nhật cam kết đặc biệt.

Xem thêm: Nhận Định, Soi Kèo Southampton Vs Arsenal, Vòng 33 Ngoại Hạng Anh

2. Chủng loại sổ nhật ký phổ biến theo Thông tứ 133 và bí quyết ghi

* mẫu sổ nhật ký phổ biến theo Thông bốn 133 là mẫu mã số S03a-DN ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, được áp dụng đối với:

+ những doanh nghiệp bé dại và vừa (bao có cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc đầy đủ lĩnh vực, phần đa thành phần kinh tế tài chính theo cách thức của luật pháp về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ công ty Nhà nước, doanh nghiệp vì chưng Nhà nước download trên một nửa vốn điều lệ, công ty đại chúng theo cách thức của pháp luật về hội chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo cách thức tại Luật hợp tác xã.

+ Doanh nghiệp có quy mô bé dại và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như năng lượng điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... Sẽ được cỗ Tài chính phát hành hoặc chấp thuận đồng ý áp dụng cơ chế kế toán sệt thù.

Mẫu sổ nhật ký bình thường theo Thông tư 133

* ngôn từ sổ nhật ký chung theo Thông tư 133:

Sổ Nhật ký thông thường là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép những nghiệp vụ khiếp tế, tài bao gồm phát sinh theo trình tự thời hạn đồng thời phản ảnh theo tình dục đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để giao hàng việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật cam kết chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.

* giải pháp ghi sổ nhật ký bình thường theo Thông tứ 133:

Kết cấu sổ Nhật ký thông thường được dụng cụ thống nhất theo mẫu phát hành trong cơ chế này:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, mon lập của hội chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

- Cột D: Ghi nắm tắt nội dung nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh của triệu chứng từ kế toán.

- Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký phổ biến đã được ghi vào Sổ Cái.

- Cột G: Ghi số đồ vật tự mẫu của Nhật ký chung

- Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi bao gồm theo định khoản kế toán những nghiệp vụ vạc sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, thông tin tài khoản ghi đã có được ghi sau, mỗi thông tin tài khoản được ghi một dòng riêng.

- Cột 1: Ghi số tiền phạt sinh các Tài khoản ghi Nợ.

- Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, cùng số gây ra lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cùng trang trước gửi sang.

Về nguyên tắc toàn bộ các nhiệm vụ kinh tế, tài thiết yếu phát sinh đều đề xuất ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, trong trường vừa lòng một hoặc một số đối tượng người sử dụng kế toán có con số phát sinh lớn, để đơn giản và dễ dàng và giảm bớt trọng lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp rất có thể mở những sổ Nhật ký đặc trưng để ghi riêng các nghiệp vụ phân phát sinh liên quan đến các đối tượng người sử dụng kế toán đó.

Các sổ Nhật ký đặc trưng là một phần của sổ Nhật ký thông thường nên cách thức ghi chép tương tự như như sổ Nhật ký kết chung. Tuy vậy để kiêng sự trùng lặp các nghiệp vụ vẫn ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt quan trọng thì ko ghi vào sổ Nhật cam kết chung. Trường vừa lòng này, địa thế căn cứ để ghi Sổ dòng là Sổ Nhật ký phổ biến và những sổ Nhật ký kết đặc biệt.