Phiếu bài tập toán lớp 2

Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần lớp 2 sách Cánh Diều: Tuần 13 được mojaocena.com soạn gửi tới các thầy cô tìm hiểu thêm hướng dẫn những em làm bài tập Toán lớp 2, giúp những em học viên rèn luyện, cải thiện kỹ năng giải các bài Toán đã có được học vào tuần. Mời những thầy cô tham khảo!

Để cài phiếu bài xích tập, mời kích vào đường links sau: bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 2 - Tuần 13

I. Bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 13

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập toán lớp 2

65 – 18

74 – 47

50 – 9

82 – 6

24 + 19

38 + 15

47 + 9

95 + 5


Bài 2: Tính nhẩm:

100 – 2 =

100 – 5 =

100 – 9 =

100 – 0 =

100 – 3 =

100 – 100 =

Bài 3: Tính:

23 kilogam + 15 kg + 17 kg

94 kilogam – 12 kilogam – 38 kg

48 kg + 18 kg – 24 kg

100 kg – 85 kilogam + 29 kg

Bài 4: Hoa trọng lượng 25kg, Hùng nặng hơn Hoa 6kg. Hỏi Hùng trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 5: Buổi sáng shop bán được 100 gói bánh, buổi chiều siêu thị bán được thấp hơn buổi sáng sủa 16 gói bánh. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu gói bánh?

II. Đáp án bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 2 – Tuần 13

Bài 1: những em học sinh tự đặt phép tính rồi tính.

65 – 18 = 47

74 – 47 = 27

50 – 9 = 41

82 – 6 = 76

24 + 19 = 43

38 + 15 = 53

47 + 9 = 56

95 + 5 = 100

Bài 2:

100 – 2 = 98

100 – 5 = 95

100 – 9 = 91

100 – 0 = 100

100 – 3 = 97

100 – 100 = 0


Bài 3:

23 kg + 15 kilogam + 17 kilogam = 38 kilogam + 17 kilogam = 55 kg

94 kg – 12 kilogam – 38 kilogam = 82 kg – 38 kilogam = 44 kg

48 kilogam + 18 kg – 24 kg = 66 kg – 24 kg = 42 kg

100 kg – 85 kg + 29 kg = 15 kg + 29 kilogam = 44 kg

Bài 4:

Hùng cân nặng số ki-lô-gam là:

25 + 6 = 31 (kg)

Đáp số: 31 kg.

Xem thêm: Cách Đo Ampe Bằng Đồng Hồ Vạn Năng Và Các Loại, Cách Đo Dòng Điện Bằng Đồng Hồ Vạn Năng Đơn Giản

Bài 5:

Buổi chiều siêu thị bán được số gói bánh là:

100 – 16 = 84 (gói)

Đáp số: 84 gói bánh.

-----

Trên đây, mojaocena.com đã ra mắt tới các em Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 2 sách Cánh Diều: Tuần 13. Mời các em cùng luyện tập những bài tập từ luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài bác khác nhau. Để những em rất có thể học giỏi môn Toán hơn cùng luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài xích tập, các em cùng đọc thêm các bài bác tập Toán lớp 2.


tải về
Chia sẻ bởi:
*
Đội Trưởng Mỹ
Liên kết tải về

Link download chính thức:

bài xích tập vào ngày cuối tuần lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều - Tuần 13 download Xem
Chủ đề liên quan
Bài tập cuối tuần lớp 2
Sách Cánh Diều Sách Chân trời sáng tạo Sách Kết nối học thức với cuộc sống
Bản quyền ©2021 mojaocena.com