Room to room đam mỹ

Hai chu00e0ng trai su1ed1ng tầm thường trong mu1ed9t cu0103n hu1ed9. Liu1ec7u hu1ecd su1ebd chia su1ebb vu1edbi nhau nhu1eefng gu00ec? Vu00e0 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u gu00ec cho bu1ea3n thu00e2n? Cu00f9ng tu00ecm hiu1ec3u qua cu00e2u chuyu1ec7n nu00e0y nhu00e9. Thu00f4ng tin thu00eam: Eng-scan:u00a0Girlsu2019s Generation Nhu00e2n lu1ef1c tham gia du1ecbch:u00a0 Mosmo, Yellow, Smlf, Kirara, Pu00f3i, NN, An An u00a0 ","other_title":"","status":2,"seo":"ROOM giới thiệu cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Ishino Aya lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, shounen ai, yaoi, manga, boy love, hiu1ec7n u0111u1ea1i, h vu0103n, chu1ee7ng u0111iu1ec1n, su1ee7ng ngu1ecdt...","authors":<"name":"ishino aya","slug":"ishino-aya">,"teams":<"name":"Vitamin Group","slug":"vitamin-group">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":4364,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}" bookmark="">
Bản dịch đã có sự cho phép Reup của group dịch.

Hai đấng mày râu trai sống thông thường trong 1 căn hộ. Liệu họ sẽ chia sẻ với nhau rất nhiều gì? Và nhận ra điều gì cho phiên bản thân? Cùng tìm hiểu qua mẩu chuyện này nhé.

Eng-scan: Girls’s GenerationNhân lực tham gia dịch: Mosmo, Yellow, Smlf, Kirara, Pói, NN, An An

 


Bu1ea3n du1ecbch u0111u00e3 cu00f3 su1ef1 mang lại phu00e9p Reup cu1ee7a nhu00f3m du1ecbch. Hai chu00e0ng trai su1ed1ng bình thường trong mu1ed9t cu0103n hu1ed9. Liu1ec7u hu1ecd su1ebd phân tách su1ebb vu1edbi nhau nhu1eefng gu00ec? Vu00e0 nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec1u gu00ec đến bu1ea3n thu00e2n? Cu00f9ng tu00ecm hiu1ec3u qua cu00e2u chuyu1ec7n nu00e0y nhu00e9. Thu00f4ng tin thu00eam: Eng-scan:u00a0Girlsu2019s Generation Nhu00e2n lu1ef1c thâm nhập du1ecbch:u00a0 Mosmo, Yellow, Smlf, Kirara, Pu00f3i, NN, An An u00a0 ","other_title":"","status":2,"seo":"ROOM mô tả cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Ishino Aya lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, shounen ai, yaoi, manga, boy love, hiu1ec7n u0111u1ea1i, h vu0103n, chu1ee7ng u0111iu1ec1n, su1ee7ng ngu1ecdt...","authors":<"name":"ishino aya","slug":"ishino-aya">,"teams":<"name":"Vitamin Group","slug":"vitamin-group">,"categories":<"name":"Manga","slug":"manga","name":"Chu1ee7ng u0111iu1ec1n","slug":"chung-dien","name":"H vu0103n","slug":"h-van","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot">,"read":"id":4364,"name":"Chu01b0u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}">