SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Mẫu sổ quỹ chi phí mặt hiện thời là mẫu nào và giải pháp ghi sổ quỹ tiền mặt như thế nào? - Bá Khánh (TP.HCM)


*
Mục lục bài bác viết

Mẫu sổ quỹ tiền mặt tiên tiến nhất và phương pháp ghi

1. Mẫu sổ quỹ tiền phương diện theo Thông tư 200 và bí quyết ghi

- mẫu mã sổ quỹ tiền khía cạnh theo Thông tư 200 là chủng loại số S07- DN ban hành kèm theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC, được vận dụng đối với:

+ các doanh nghiệp thuộc gần như lĩnh vực, đầy đủ thành phần gớm tế.

Bạn đang xem: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

+ những doanh nghiệp vừa và bé dại đang thực hiện kế toán theo chính sách kế toán áp dụng cho bạn vừa và nhỏ được áp dụng quy định của Thông tứ 200/2014/TT-BTC để kế toán tương xứng với điểm lưu ý kinh doanh cùng yêu cầu làm chủ của mình.

Mẫu sổ quỹ tiền khía cạnh theo Thông tứ 200
Mẫu sổ kế toán cụ thể quỹ tiền khía cạnh theo Thông tứ 200

- mục tiêu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tứ 200: Sổ này sử dụng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh thực trạng thu, chi tồn quỹ tiền mặt phẳng tiền việt nam của solo vị.

- bí quyết ghi sổ quỹ tiền mặt theo Thông tứ 200:

Sổ này mở đến thủ quỹ: mỗi quỹ sử dụng một sổ hay như là 1 số trang sổ. Sổ này cũng sử dụng cho kế toán cụ thể quỹ tiền mặt với tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ chi phí mặt”. Tương ứng với cùng một sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi tuy vậy song.

- căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được triển khai nhập, xuất quỹ.

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

- Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tiếp từ bé dại đến lớn.

- Cột E: Ghi câu chữ nghiệp vụ tài chính của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột 1: Số chi phí nhập quỹ.

- Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày cần khớp đúng với số tiền mặt trong két.

Định kỳ kế toán kiểm tra, so sánh giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt” cùng với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký chứng thực vào cột G.

* Chú ý: Để quan sát và theo dõi quỹ chi phí mặt, kế toán tài chính quỹ tiền mặt đề nghị mở “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt” (Mẫu số S07a-DN). Sổ này còn có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ảnh số hiệu thông tin tài khoản đối ứng cùng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nhiệm vụ ghi gồm của tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Xem thêm: Tủ Đông 4 Cánh Hoshizaki Hfw

2. Chủng loại sổ quỹ tiền khía cạnh theo Thông bốn 133 và phương pháp ghi

- chủng loại sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 là chủng loại số S04a-DNN phát hành kèm theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC, được vận dụng đối với:

+ các doanh nghiệp bé dại và vừa (bao tất cả cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc đông đảo lĩnh vực, các thành phần kinh tế tài chính theo chính sách của điều khoản về cung cấp doanh nghiệp nhỏ dại và vừa trừ doanh nghiệp lớn Nhà nước, doanh nghiệp bởi vì Nhà nước tải trên một nửa vốn điều lệ, công ty đại bọn chúng theo phương tiện của pháp luật về hội chứng khoán, những hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật hợp tác xã.

+ Doanh nghiệp tất cả quy mô bé dại và vừa thuộc nghành nghề dịch vụ đặc thù như năng lượng điện lực, dầu khí, bảo hiểm, thị trường chứng khoán ... Sẽ được bộ Tài chính phát hành hoặc đồng ý chấp thuận áp dụng chính sách kế toán sệt thù.

Mẫu sổ quỹ tiền phương diện theo Thông tứ 133
Mẫu sổ kế toán chi tiết quỹ tiền khía cạnh theo Thông tư 133

- mục đích sổ quỹ tiền khía cạnh theo Thông bốn 133: Sổ này dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình trạng thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền việt nam của đơn vị.

- biện pháp ghi sổ quỹ tiền phương diện theo Thông tư 133:

Sổ này mở đến thủ quỹ: mỗi quỹ cần sử dụng một sổ hay 1 số trang sổ. Sổ này cũng sử dụng cho kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt cùng tên sổ sửa lại là “Sổ kế toán cụ thể quỹ tiền mặt”. Tương ứng với cùng 1 sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán thuộc ghi song song.

- căn cứ để ghi sổ quỹ tiền khía cạnh là những Phiếu thu, Phiếu bỏ ra đã được triển khai nhập, xuất quỹ.

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

- Cột B: Ghi tháng ngày của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi tiếp tục từ nhỏ dại đến lớn.

- Cột E: Ghi văn bản nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột 1: Số chi phí nhập quỹ.

- Cột 2: Số chi phí xuất quỹ.

- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày buộc phải khớp đúng với số tiền khía cạnh trong két.

Định kỳ kế toán tài chính kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán cụ thể quỹ chi phí mặt” với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

* Chú ý: Để quan sát và theo dõi quỹ chi phí mặt, kế toán quỹ chi phí mặt phải mở “Sổ kế toán chi tiết quỹ chi phí mặt” (Mẫu số S04b-DNN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản ảnh số hiệu thông tin tài khoản đối ứng cùng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi tất cả của thông tin tài khoản 111 “Tiền mặt”.

Diễm My


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của cửa hàng chúng tôi dành cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về email info