TOÁN LỚP 8 BÀI TẬP

Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 31, 32 giúp các em học viên lớp 8 xem gợi ý giải những bài tập của bài 12: phân tách đa thức một biến đổi đã chuẩn bị xếp.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài tập

thông qua đó, các em sẽ biết phương pháp giải cục bộ các bài bác tập của bài 12 Chương 1 phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.


Giải bài tập Toán 8 tập 1 bài 12 Chương I: phân chia đa thức một trở nên đã chuẩn bị xếp

Giải bài xích tập Toán 8 trang 31 tập 1Giải bài xích tập Toán 8 trang 32 tập 1: Luyện tập

Lý thuyết bài bác 12: chia đa thức một biến đổi đã sắp tới xếp

Ta trình bày phép chia giống như như giải pháp chia các số từ bỏ nhiên. Cùng với hai nhiều thức A với B của một biến, B ≠ 0 tồn tại độc nhất hai đa thức Q cùng R sao cho:

A = B . Q + R, cùng với R = 0 hoặc bậc bé thêm hơn bậc của 1

Nếu R = 0, ta được phép phân chia hết.Nếu R ≠ 0, ta được phép chia tất cả dư.

Giải bài tập Toán 8 trang 31 tập 1

Bài 67 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi chiếu lệ chia:


Gợi ý đáp án:

a) x3 – 7x + 3 – x2 = x3 – x2 – 7x + 3

Thực hiện tại phép chia:


Vậy (x3 – x2 – 7x + 3) : (x – 3) = x2 + 2x – 1

b) 2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x = 2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2

Thực hiện tại phép chia:

Vậy (2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2) : (x2 – 2) = 2x2 – 3x + 1.

Bài 68 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để triển khai phép chia:


Gợi ý đáp án:

a) (x2 + 2xy + y2) : (x + y) = (x + y)2 : (x + y) = x + y.

b) (125x3 + 1) : (5x + 1) = <(5x)3 + 1> : (5x + 1)

= (5x)2 – 5x + 1 = 25x2 – 5x + 1.

c) (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (x – y)2 : <-(x – y)> = – (x – y) = y – x

Hoặc (x2 – 2xy + y2) : (y – x) = (y2 – 2xy + x2) : (y – x)

= (y – x)2 : (y – x) = y – x.

Bài 69 (trang 31 SGK Toán 8 Tập 1)


Cho hai nhiều thức: A = 3x4 + x3 + 6x – 5 với B = x2 + 1. Search dư R vào phép chia A mang lại B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R

Gợi ý đáp án:

Thực hiện phép phân tách ta có:

Vậy 3x4 + x3 + 6x – 5 = (x2 + 1).(3x2 + x – 3) + 5x – 2.

Giải bài bác tập Toán 8 trang 32 tập 1: Luyện tập

Bài 70 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính chia:


Gợi ý đáp án:

a) (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2 = (25x5 : 5x2 ) – (5x4 : 5x2 ) + (10x2 : 5x2) = 5x3 – x2 + 2

b) (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y

= (15x3y2 : 6x2y) + (– 6x2y : 6x2y) + (– 3x2y2 : 6x2y)

=

*
xy – 1 –
*
y =
*
xy –
*
y – 1.

Bài 71 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Không tiến hành phép chia, hãy xét xem nhiều thức A có chia hết mang lại đa thức B giỏi không.

a) A = 15x4 – 8x3 + x2

B =

*
x2

b) A = x2 – 2x + 1

B = 1 – x

Gợi ý đáp án:

a) Ta có 15x4 ; 8x3 ; x2 phân tách hết mang lại 1/2x2 đề xuất đa thức A phân tách hết mang đến B.

Xem thêm: 30 Mẫu Bàn Học Sinh Hải Phòng Tăng, Bàn Học Sinh Hải Phòng 1M Nhựa

b) A chia hết mang lại B, vì x2 – 2x + 1 = (1 – x)2, phân chia hết cho 1 – x

Bài 72 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Làm tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1).


Gợi ý đáp án:

Thực hiện nay phép chia:

Vậy (2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1) = 2x2 + 3x - 2

Bài 73 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính nhanh:


a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y) ;

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1) ;


b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)


Gợi ý đáp án:

a) (4x2 – 9y2) : (2x – 3y)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị tạo thành tích)

= <(2x)2 – (3y)2> : (2x – 3y)

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= (2x – 3y)(2x + 3y) : (2x – 3y)

= 2x + 3y.

b) (27x3 – 1) : (3x – 1)

(Sử dụng HĐT để phân tích số bị tạo thành tích)

= <(3x)3 – 1> : (3x – 1)

(Xuất hiện tại hằng đẳng thức (7))

= (3x – 1).<(3x)2 + 3x.1 + 12> : (3x – 1)

= (3x – 1).(9x2 + 3x + 1) : (3x – 1)

= 9x2 + 3x + 1

c) (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1)

(Sử dụng HĐT nhằm phân tích số bị phân thành tích)

= <(2x)3 + 1> : (4x2 – 2x + 1)

(Xuất hiện HĐT (6))

= (2x + 1).<(2x)2 - 2x.1 + 12> : (4x2 – 2x + 1)

= (2x + 1).(4x2 - 2x + 1) : (4x2 – 2x + 1)

= 2x + 1.

d) (x2 – 3x + xy – 3y) : (x + y)

(Nhóm hạng tử nhằm phân tích số bị chia thành tích)

= <(x2 – 3x) + (xy – 3y)> : (x + y)

= : (x + y)

= (x + y).(x – 3) : (x + y)

= x – 3.

Bài 74 (trang 32 SGK Toán 8 Tập 1)

Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a phân chia hết đến đa thức x + 2.

Gợi ý đáp án:

Cách 1: tiến hành phép chia:


2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho x + 2

⇔ số dư = a – 30 = 0

⇔ a = 30.

Cách 2: so sánh 2x3 – 3x2 + x + a thành nhân tử bao gồm chứa x + 2.

2x3 – 3x2 + x + a

= 2x3 + 4x2 – 7x2 – 14x + 15x + 30 + a – 30

(Tách -3x2 = 4x2 – 7x2; x = -14x + 15x)

= 2x2(x + 2) – 7x(x + 2) + 15(x + 2) + a – 30

= (2x2 – 7x + 15)(x + 2) + a – 30

2x3 – 3x2 + x + a phân chia hết cho x + 2 ⇔ a – 30 = 0 ⇔ a = 30.


Chia sẻ bởi:
*
Tử Đinh hương thơm
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 07 Lượt xem: 336 Dung lượng: 310,7 KB
Liên kết cài đặt về

Link mojaocena.com chính thức:

Giải Toán 8 bài 12: phân chia đa thức một biến đã sắp xếp mojaocena.com Xem
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Giải Toán 8
Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân với Phép chia những đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học tập - Chương 1: Tứ giác Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Hình học tập - Chương 3: Tam giác đồng ngoại hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA