TỌA ĐỘ TRÊN GOOGLE MAP

Google map không chỉ là bạn dạng đồ để bạn cũng có thể xem trực tuyến, chỉ đường, coi địa hình, địa điểm mà bạn cũng có thể đánh vết các vị trí trên google bản đồ để rất có thể sử dụng cho nhiều mục đích, thông thường với smartphone di cồn có liên kết internet bạn có thể dễ dàng đánh dấu hoặc sản xuất địa điểm. Dẫu vậy giả sử bạn có một file exel các địa điểm với tọa độ kinh độ vĩ độ như sau thì bạn cũng có thể dễ dàng đưa những tọa độ này vẽ lên phiên bản đồ để rất có thể sử dụng phiên bản đồ của google nhằm phục vụ quá trình của mình.


*
*
*
*
*
*

Tôi, chỉ là một trong những anh bán hàng rong, nghiện cà phê nhưng ko hút thuốc. Rảnh rảnh lại online