Biểu tượng cười ra nước mắt

92% người tiêu dùng trực đường trên trái đất sử dụng biểu tượng cảm xúc (emoji) – tuy vậy đâu là hình tượng được ưa chuộng nhất?

Bài viết lược dịch trường đoản cú The Most Frequently Used Emoji of 2021 của tác giả Jennifer Daniel, Unicode Emoji Subcommittee Chair.

Theo dữ liệu của Unicode Consortium, tổ chức phi lợi nhuận phụ trách số hoá những ngôn ngữ trên cụ giới,