Điện trở tụ điện cuộn cảm

1.1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, ký hiệua. Công dụngDùng các nhất trong số mạch năng lượng điện tửHạn chế hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng điệnPhân phân chia điện áp vào mạch điệnb. Cấu tạo

Bằng kim loại có năng lượng điện trở suất cao hoặc sử dụng bột than phun phủ lên lõi sứ

*

Hình 1.1 Hình dạng một số trong những loại năng lượng điện trở, tách áp

c. Phân loại

Theo:

Công suất điện trở: năng suất nhỏ, hiệu suất lớnTrị số điện trở: nỗ lực định, chuyển đổi (biến trở - chiếp áp)Đại lượng đồ gia dụng lý ảnh hưởng tác động lên điện trở: Điện trở sức nóng (thermistor), quang điện trở, năng lượng điện trở đổi khác theo điện áp (varistor)d. Kí hiệu
*

Hình 1.2 Kí hiệu năng lượng điện trở vào mạch điện

1.2. Những số liệu kĩ thuật của điện trởa. Trị số năng lượng điện trởCho biết cường độ cản trở cái điện của điện trởĐơn vị: Ôm ( (Omega))Bội số thường xuyên dùng:1 Kilô ôm ((KOmega)) = 103 ((Omega))1 Mêga ôm ((MOmega)) = 106 ((Omega))1 Ghiga ôm ((GOmega)) = 109 ((Omega))1 Têta ôm ((Omega)) = 1012 ((Omega))b. Công suất định mứcLà công suất tiêu hao trên năng lượng điện trở mà nó rất có thể chịu đựng được trong thời hạn dài mà lại không hỏngĐơn vị đo là Oát (W)

Hình 1.3. Năng suất định mức

1.3. Cách đọc điện trở

*

Bảng 1. Qui mong màu và biện pháp đọc trị số năng lượng điện trở

Điện trở thườngđược cam kết hiệu bởi 4 vòng màu,điện trở thiết yếu xácthì cam kết hiệu bởi 5 vòng màu

Loại 4 vòng màu:

(R = AB.10^Cpm)sai số

*

Hình 1.4. Điện trở bao gồm 4 vòng màu

Loại 5 vòng màu:

(R = ABC.10^Dpm)sai số

*

Hình 1.5. Điện trở gồm 5 vòng màu


2. Tụ năng lượng điện (C)


2.1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệua. Công dụngKhông cho loại điện một chiều đi quaCho mẫu điện xoay chiều đi quaPhối thích hợp cuộn cảm thành mạch cùng hưởngb. Cấu tạo

Gồm 2 hay nhiều vật dẫn điện, ngăn cách nhau vị lớp điện môi

*

Hình 2.1. Cấu tạo tụ điện

c. Phân loại

Theo vật tư làm hóa học điện môi giữa 2 bản cực ta có các loại tụ điện: tụ xoay, tụ giấy, tụ mica, tụ gốm, tụ nilon, tụ hóa, tụ dầu

*

Hình 2.2.Hình dạng một trong những loạitụ điện

d. Kí hiệu

*

Hình 2.3.Kí hiệu tụ điện trong mạch điện

2.2. Những số liệu kỷ thuật của tụ điệna. Trị số điện dung (C)Cho biết năng lực tích luỹ điện trường của tụ điện khi gồm điện áp để lên trên hai rất của tụ điệnĐơn vị đo là fara (F)Thực tế hay được sử dụng ước số Fara:1 micro Fara ((mu F)) = 10-6 F1 nano Fara ((nF)) = 10-9 F1 pico Fara ((pF)) = 10-12 Fb. Điện áp định mức(Uđm­)Điện áp lớn số 1 cho phép để lên 2 rất tụ điện cơ mà tụ không hỏngTụ hóa phải mắc đúng chiều năng lượng điện cực, ví như ngược tụ sẽ hỏngc. Dung phòng của tụ năng lượng điện (XC)

Là đại lượng biểu thị sự cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

Bạn đang xem: Điện trở tụ điện cuộn cảm

(X_C=frac12pi fC )

Trong đó:

XC: Dung kháng ((Omega))f: Tần số chiếc điện qua tụ năng lượng điện ((Hz))C: Điện dung của tụ năng lượng điện ((F))

Nhận xét:

Nếu là dòng điện một chiều (f = 0) -> XC = ∞Nếu thuộc dòng điện chuyển phiên chiều (f càng cao) -> XC càng thấpNgười ta sử dụng tụ điện để phân loại điện áp chuyển phiên chiều

3. Cuộn cảm


3.1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, cam kết hiệua. Công dụng

Dùng để dẫn loại điện một chiều và ngăn chặn dòng năng lượng điện cao tần đi qua. Chế tác thành mạch cộng hưởng lúc mắc phối hợp với tụ điện.

b. Cấu tạo:

Người ta sử dụng dây dẫn điện tất cả vỏ quấn để cuốn thành cuộn cảm.

c. Phân các loại và kí hiệu:

Tùy theo kết cấu và phạm vi sử dụng người ta phân nhiều loại như sau:

Cuộn cảm cao tần:
*

Hình 3.1. Hình dạng một trong những cuộn cảm cao tần

Cuộn cảm trung tần:
*

Hình 3.2. Hình dạng một số trong những cuộn cảm trung tần

Cuộn cảm âm tần:

Hình 3.3. Hình dạng một trong những cuộn cảm âm tần

Cuộn cảm có giá trị ráng đổi:
*
,
*
,
*
3.2. Những số liệu kỷ thuật của cuộn cảma. Trị số năng lượng điện cảmCho biết năng lực tích luỹ tích điện từ trường của cuộn cảm khi tất cả dòng điện chạy qua. Trị số điện cảm phụ thuộc vào vào kích thước, hình dạng, vật tư lõi, số vòng dây và biện pháp quấn dâyĐơn vị đo là Henry ((H))1 Mili henry ((mH)) = 10-3((H))1 Micrô henry ((mu H)) = 10-6((H))b. Thông số phẩm chất ((Q))

Đặc trưng cho tổn hao năng lượng trong cuộn cảm.

(Q=frac2pi f L r)

c. Cảm kháng của cuộn cảm ( XL)

Là đại lượng biểu hiện sự ngăn trở của cuộn cảm đối với dòng năng lượng điện chạy qua nó.

(X_L=2 pi f L )

Trong đó:

XL: Cảm kháng ((Omega))f: Tần số cái điện qua cuộn cảm ((Hz))L: Trị số điện cảm của cuộn cảm ((H))

Nhận xét:

Nếu được coi là dòng điện một chiều (f = 0) -> XL = 0Nếu được coi là dòng điện xoay chiều (f càng cao) -> XL càng lớn

Câu 1

Hãy nêu tính năng của năng lượng điện trở.

Gợi ý trả lời:

Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng năng lượng điện và phân chia điện áp vào mạch điện.

Câu 2

Hãy nêu chức năng của tụ điện

Gợi ý trả lời:

Ngăn cản mẫu điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua.

Câu 3

Hãy nêu công dụng của cuộn cảm.

Gợi ý trả lời:

Thường dùng làm dẫn dòng điện một chiều, chặn chiếc điện cao tần.

Câu 4

Dung phòng của tụ năng lượng điện là gì? Biểu thức dung kháng?

Gợi ý trả lời:

Dung chống của tụ điện XC là đại lượng bộc lộ sự ngăn cản của tụ điện đối với dòng năng lượng điện chạy qua nó.Biểu thức:(X_C=frac12pi fC)

Câu 5

Cảm chống của cuộn cảm là gì? Biểu thức cảm kháng?

Gợi ý trả lời:

Cảm chống của cuộn cảm XL Là đại lượng bộc lộ sự ngăn trở của cuộn cảm so với dòng năng lượng điện chạy qua nó

Biểu thức:(X_L=2pi fL)

Câu 6

Nêu qui ước màu và giải pháp đọc trị số điện trở.

Xem thêm: Live

Gợi ý trả lời:

Qui cầu màu trên điện trở:

*

Hai vòng đầu chỉ chữ số đầu tiên và thiết bị hai, vòng thứ ba chỉ số số 0 tiếp theo sau hai chữ số trên.Vòng thứ bốn chỉ không đúng số:Không màu:±20%Nhũ bạc:±10%Nhũ vàng:±5%Nâu:±1% Đỏ:±2%Xanh lục:±0.5%
1.1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, cam kết hiệua. Công dụngDùng nhiều nhất trong các mạch điện tửHạn chế hoặc kiểm soát và điều chỉnh dòng điệnPhân phân chia điện áp trong mạch điệnb. Cấu tạo

Bằng kim loại có điện trở suất cao hoặc cần sử dụng bột than phun phủ lên lõi sứ

*

Hình 1.1 Hình dạng một số loại năng lượng điện trở, phân tách áp

c. Phân loại

Theo:

Công suất điện trở: năng suất nhỏ, năng suất lớnTrị số năng lượng điện trở: cố định, biến đổi (biến trở - chiếp áp)Đại lượng thứ lý ảnh hưởng lên điện trở: Điện trở nhiệt độ (thermistor), quang năng lượng điện trở, điện trở chuyển đổi theo năng lượng điện áp (varistor)d. Kí hiệu
*

Hình 1.2 Kí hiệu điện trở trong mạch điện

1.2. Những số liệu kỹ năng của điện trởa. Trị số năng lượng điện trởCho biết cường độ cản trở mẫu điện của điện trởĐơn vị: Ôm ( (Omega))Bội số hay dùng:1 Kilô ôm ((KOmega)) = 103 ((Omega))1 Mêga ôm ((MOmega)) = 106 ((Omega))1 Ghiga ôm ((GOmega)) = 109 ((Omega))1 Têta ôm ((Omega)) = 1012 ((Omega))b. Công suất định mứcLà công suất tiêu hao trên năng lượng điện trở mà lại nó hoàn toàn có thể chịu đựng được trong thời hạn dài nhưng mà không hỏngĐơn vị đo là Oát (W)

Hình 1.3. Hiệu suất định mức

1.3. Giải pháp đọc năng lượng điện trở

*

Bảng 1. Qui ước màu và giải pháp đọc trị số điện trở

Điện trở thườngđược ký kết hiệu bởi 4 vòng màu,điện trở thiết yếu xácthì cam kết hiệu bằng 5 vòng màu

Loại 4 vòng màu:

(R = AB.10^Cpm)sai số

*

Hình 1.4. Điện trở gồm 4 vòng màu

Loại 5 vòng màu:

(R = ABC.10^Dpm)sai số

*

Hình 1.5. Điện trở gồm 5 vòng màu


2.1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệua. Công dụngKhông cho chiếc điện 1 chiều đi quaCho dòng điện luân phiên chiều đi quaPhối hợp cuộn cảm thành mạch cộng hưởngb. Cấu tạo

Gồm 2 hay nhiều vật dẫn điện, chia cách nhau vị lớp năng lượng điện môi

*

Hình 2.1. Kết cấu tụ điện

c. Phân loại

Theo vật liệu làm chất điện môi thân 2 phiên bản cực ta có các loại tụ điện: tụ xoay, tụ giấy, tụ mica, tụ gốm, tụ nilon, tụ hóa, tụ dầu

*

Hình 2.2.Hình dạng một trong những loạitụ điện

d. Kí hiệu

*

Hình 2.3.Kí hiệu tụ điện trong mạch điện

2.2. Những số liệu kỷ thuật của tụ điệna. Trị số năng lượng điện dung (C)Cho biết kĩ năng tích luỹ điện trường của tụ điện khi tất cả điện áp bỏ lên trên hai rất của tụ điệnĐơn vị đo là fara (F)Thực tế thường dùng ước số Fara:1 micro Fara ((mu F)) = 10-6 F1 nano Fara ((nF)) = 10-9 F1 pico Fara ((pF)) = 10-12 Fb. Điện áp định mức(Uđm­)Điện áp lớn số 1 cho phép để lên trên 2 rất tụ điện mà lại tụ không hỏngTụ hóa bắt buộc mắc đúng chiều năng lượng điện cực, nếu như ngược tụ vẫn hỏngc. Dung chống của tụ điện (XC)

Là đại lượng biểu thị sự cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó.

(X_C=frac12pi fC )

Trong đó:

XC: Dung kháng ((Omega))f: Tần số dòng điện qua tụ điện ((Hz))C: Điện dung của tụ năng lượng điện ((F))

Nhận xét:

Nếu thuộc dòng điện một chiều (f = 0) -> XC = ∞Nếu là dòng điện luân phiên chiều (f càng cao) -> XC càng thấpNgười ta sử dụng tụ năng lượng điện để phân loại điện áp luân phiên chiều
3.1. Công dụng, cấu tạo, phân loại, cam kết hiệua. Công dụng

Dùng nhằm dẫn loại điện một chiều và ngăn ngừa dòng điện cao tần đi qua. Tạo ra thành mạch cùng hưởng lúc mắc phối hợp với tụ điện.

b. Cấu tạo:

Người ta cần sử dụng dây dẫn điện tất cả vỏ bọc để cuốn thành cuộn cảm.

c. Phân loại và kí hiệu:

Tùy theo cấu trúc và phạm vi sử dụng người ta phân một số loại như sau:

Cuộn cảm cao tần:
*

Hình 3.1. Hình dạng một số cuộn cảm cao tần

Cuộn cảm trung tần:
*

Hình 3.2. Hình dạng một số cuộn cảm trung tần

Cuộn cảm âm tần:

Hình 3.3. Hình dạng một vài cuộn cảm âm tần

Cuộn cảm có mức giá trị nắm đổi:
*
,
*
,
*
3.2. Những số liệu kỷ thuật của cuộn cảma. Trị số năng lượng điện cảmCho biết khả năng tích luỹ tích điện từ trường của cuộn cảm khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua. Trị số điện cảm nhờ vào vào kích thước, hình dạng, vật tư lõi, số vòng dây và phương pháp quấn dâyĐơn vị đo là Henry ((H))1 Mili henry ((mH)) = 10-3((H))1 Micrô henry ((mu H)) = 10-6((H))b. Hệ số phẩm chất ((Q))

Đặc trưng mang lại tổn hao năng lượng trong cuộn cảm.

(Q=frac2pi f L r)

c. Cảm kháng của cuộn cảm ( XL)

Là đại lượng biểu lộ sự ngăn trở của cuộn cảm so với dòng năng lượng điện chạy qua nó.

(X_L=2 pi f L )

Trong đó:

XL: Cảm phòng ((Omega))f: Tần số cái điện qua cuộn cảm ((Hz))L: Trị số năng lượng điện cảm của cuộn cảm ((H))

Nhận xét:

Nếu là dòng điện một chiều (f = 0) -> XL = 0Nếu được coi là dòng điện luân chuyển chiều (f càng cao) -> XL càng lớn

Câu 1

Hãy nêu tính năng của năng lượng điện trở.

Gợi ý trả lời:

Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng năng lượng điện và phân loại điện áp trong mạch điện.

Câu 2

Hãy nêu công dụng của tụ điện

Gợi ý trả lời:

Ngăn cản loại điện một chiều và cho chiếc điện luân phiên chiều đi qua.

Câu 3

Hãy nêu tính năng của cuộn cảm.

Gợi ý trả lời:

Thường dùng để làm dẫn chiếc điện một chiều, chặn chiếc điện cao tần.

Câu 4

Dung chống của tụ điện là gì? Biểu thức dung kháng?

Gợi ý trả lời:

Dung phòng của tụ năng lượng điện XC là đại lượng biểu thị sự ngăn cản của tụ điện đối với dòng năng lượng điện chạy qua nó.Biểu thức:(X_C=frac12pi fC)

Câu 5

Cảm phòng của cuộn cảm là gì? Biểu thức cảm kháng?

Gợi ý trả lời:

Cảm kháng của cuộn cảm XL Là đại lượng biểu lộ sự ngăn trở của cuộn cảm đối với dòng năng lượng điện chạy qua nó

Biểu thức:(X_L=2pi fL)

Câu 6

Nêu qui ước màu và biện pháp đọc trị số năng lượng điện trở.

Gợi ý trả lời:

Qui ước màu trên năng lượng điện trở:

*

Hai vòng đầu chỉ chữ số trước tiên và đồ vật hai, vòng thứ ba rọi số số 0 tiếp sau hai chữ số trên.Vòng thứ tứ chỉ không đúng số:Không màu:±20%Nhũ bạc:±10%Nhũ vàng:±5%Nâu:±1% Đỏ:±2%Xanh lục:±0.5%