LỊCH SỬ NAM BỘ KHÁNG CHIẾN

*

TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI CÁC CƠ quan CHUYÊN TRÁCH THAM MƯU, GIÚP VIỆC TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI tin tức sự khiếu nại Tin Trong tỉnh giấc khối hệ thống văn bản Văn bạn dạng của thức giấc uỷ VĂN KIỆN-TƯ LIỆU VĂN KIỆN ĐẠI HỘI Đất nước - Con bạn
Xem với kích cỡ chữ
*
*
Tương làm phản
*

Kỷ niệm 76 năm Ngày Nam cỗ kháng chiến

---

Nam Bộ binh lửa - Hào khí và quyết tâm bảo vệ nền độc lập, thoải mái của nước nhà

Hưởng ứng lời hiệu triệu của bác bỏ Hồ và thiết yếu phủ, dân chúng Nam cỗ đã tiến hành nhiều phương án để bảo vệ thành quả biện pháp mạng, ra sức củng cố, xây đắp lực lượng vũ trang. Tuy vậy trong tay chủ yếu là khí giới thô sơ, tuy nhiên quân và dân Nam cỗ với lòng tin “Độc lập tuyệt là chết”đã dũng mãnh chiến đấu, tích cực tiêu hao, tàn phá một bộ phận sinh lực địch, dứt tốt trách nhiệm kìm giữ bọn chúng ở tp và những thị xã trong một thời hạn dài, tạo đk cho quân cùng dân toàn quốc có thêm thời gian để củng cụ thực lực, lao vào cuộc binh lửa lâu dài. Khắp các địa phương trong toàn quốc sục sôi “Ủng hộ cuộc chống chiến dũng mãnh của đồng bào nam bộ”, tuổi teen nô nức tòng quân, những chi nhóm Nam tiến hối hả lên con đường vào phái nam chiến đấu…Chiến trường Nam bộ quy tụ mức độ mạnh toàn quốc đúng lên phòng thực dân Pháp xâm lược.

Ý chí ngoan cường, hào khí Nam bộ kháng chiến, sự thông thường sức, đồng lòng thừa qua khó khăn khăn, gian khổ, hy sinh thường xuyên được đồng bào Nam cỗ phát huy trong cả 9 năm binh lửa chống thực dân Pháp nhằm cùng toàn quốc làm nên chiến thắng Điên Biên Phủ, “Lừng lẫy năm châu, chấn hễ địa cầu”.

Sự kiện Nam Bộ khởi đầu cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân và trọn vẹn chống thực dân Pháp xâm lược quy trình tiến độ 1945-1954 đã từng đi vào lịch sử của dân tộc ta, trình bày rõ ước mong cháy phỏng và ý chí không tồn tại gì lay động được của quân và dân ta vì chưng nền độc lập, thống độc nhất Tổ quốc. Cuộc tao loạn của đồng bào Nam bộ đã còn lại những bài học có ý nghĩa cả về lý luận và trong thực tế sâu sắc, đó là:

Thời gian đã 76 năm trôi qua, mà lại tinh thần, trung bình vóc, giá bán trị lịch sử vẻ vang và hiện thực của 15 tháng binh đao chống thực dân Pháp của dân chúng ở Nam bộ đã nhằm lại đông đảo kinh nghiệm sâu sắc và bài học lịch sử dân tộc rất quý giá vẫn còn đấy mang những giá thực tiễn sâu sắc, rất cần phải nghiên cứu, kế thừa, phát huy và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, đảm bảo an toàn vững có thể Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập.