Tóm tắt kinh tế vĩ mô

Tóm tắt, tổng hợpcông thức kinh tế tài chính vĩ mô
*

CÁC CÔNG THỨC ghê TỄ VĨ MÔ CẦN NHỚ

Tính tỉ lệ thành phần thất nghiệp, theo định luật Okun:

Ut = Un + Yp-YtYp . 50 %

Trong kia : Ut : tỉ trọng thất nghiệp thực tế

Un : tỉ lệ thành phần thất nghiệp tự nhiên

Yp : mức sản lượng tiềm năm năm t

Yt : nút sản lượng thực tế năm t

Cân bằng tổng cung - tổng mong :

Yo

Yo = Yp : cân bằng toàn dụng ( đa số nguồn lực toàn dụng ) → tỉ lệ thành phần thất nghiệp thực tiễn bằng tỉ trọng thất nghiệp trường đoản cú nhiên.

Bạn đang xem: Tóm tắt kinh tế vĩ mô

Yo > Yp : thăng bằng trên toàn dụng ( CB bên trên mức tiềm năng) → nền kinh tế tài chính đang sống tình mức lạm phát cao → tỉ lệ thành phần thất nghiệp thực tế nhỏ tuổi hơn tỉ lệ thành phần thất nghiệp trường đoản cú nhiên.

Công vắt điều chỉnh:

Chính sách tài khóa

Chính sách tiền tệ

Chính sách tài chính đối ngoại

Chính sách thu nhập

Lưu ý : chế độ thu thuế ko nằm trong chính sách điều tiết.

Các phương pháp tính GDP:

✂ phương pháp chi tiêu:

GDP = C + I + G + X – M

Trong đó:

C : chi phí hộ gia đình

I : đầu tư chi tiêu ( bao gồm đầu tứ ròng cộng mang lại khấu hao I = In + De ).

G : giá cả chính phủ

X : xuất khẩu

M : nhập khẩu

✂ cách thức thu nhập :

GDP = w + i + R + truyền bá + Ti + De

Trong đó:

w : chi phí lương

i: tiền lãi

R : tiền thuê

Pr : lợi nhuận ( roi trích nộp thuế, lợi nhuận giữ giàng cho doanh nghiệp, lợi nhuận chia cổ đông)

Ti : thuế gian thu

De : khấu hao

Tổng thành phầm quốc gia:

GNPmp = GDPmp + NIA

Trong đó : NIA = thu nhập vị xuất khẩu – thu nhập do nhập khẩu

GNPfc = GNPmp – Ti

GDPfc = GDPmp - Ti

Sản phẩm quốc nội ròng rã :

NDPmp = GDPmp – De

NDPfc = GDPfc - De

Sản phẩm quốc dân ròng:

NNPmp = GNPmp – De

NNPfc = GNPfc - De

Thu nhập quốc dân :

NI = NNPmp - Ti

(NI = NNPfc tốt NNPfc = GNPfc - Ti )

Thu nhập cá thể :

PI = NI - Pr* + Tr

Trong đó :

Pr* : phần doanh nghiệp bảo quản để hình thành các quỹ cùng phần nộp ngân sách

Tr : chi chuyển nhượng

Thu nhập khả dụng:

Yd = PI – Thuế cá nhân

Tốc độ tăng trưởng:

gt = GDPt-GDPt-1GDPt-1 . 100%

Trong đó: gt : tốc đọ tăng trương của năm t

GDPt : GDP của năm t

GDPt-1 : GDP của năm t-1

Lưu ý: GDP thực tính theo năm gốc ( theo giá nuốm định)

GDP danh nghĩa tính theo giá hiện hành

GNP danh nghĩa tính theo giá bán hiện hành

Các hàm số của tổng cầu:

Tiêu cần sử dụng biên:

Cm = ∆C∆Yd (0

Tiết kiệm biên:

Sm = ∆S∆Yd

Đầu tư biên:

Im = ∆I∆Y

Thuế biên:

Tm = ∆T∆Y

Nhập khẩu:

Mm = ∆M∆Y

Cán cân ngân sách và cán cân nặng thương mại:

Cán cân thương mại

Cán cân nặng ngân sách

X > M :CCTM thăng dư (NX >0)

G > T: CCNS rạm hụt (B>0)

Bội bỏ ra ngân sách

X

G

Bội thu ngân sách

X = M :CCTM cân nặng bằng

G = T: CCNS cân bằng

Xác định sản lượng cân nặng bằng:

Sản lượng cân bằng: Y = C + I + G + X – M

Hay Y = ADo + ADmY

⬄ Y = ADo1-ADm = Co+I0+Go+Xo-Mo-CmTo1-Cm+Cm.Tm-Im+Mm

Số nhân tổng cầu: ∆Y = k .∆AD

k= 11-Cm+Cm.Tm-Im+Mm

Chính sách tài khóa:

Yt

Yt > Yp : nền kinh tế ở tình trạng lạm phát → đề nghị ↓ G, ↑ T → thực hiện chính sách tài khóa thu hẹp.

Chính sách tài khóa chủ quan:

Thay thay đổi G: ∆G = ∆AD = ∆Yk

Thay thay đổi T: ∆T = ∆AD-Cm = ∆Y-kCm

Thay đổi cả G với T:

∆AD = ∆ADG + ∆ADT

∆AD = ∆G – Cm.∆T

Lưu ý: khi giá cả cân bằng thì G = T.

Công nuốm kiểm soát đáp ứng tiền tệ:

✰ Nghiệp vụ thị phần mở:

Để tăng cung tiền, NHTW sở hữu trái phiếu cơ quan chính phủ từ dân chúng.

Xem thêm: Ý Vs Thổ Nhĩ Kỳ Vs Ý, 2H00 Ngày 12/6/2021, Video Đt Thổ Nhĩ Kỳ

Để sút cung chi phí , NHTW bán trái phiếu cơ quan chính phủ từ dân chúng.

✰ đổi khác tỉ lệ dự trữ bắt buộc:

Tăng tỉ lệ thành phần dự trữ cần làm giảm cung tiền.

Giảm tỉ trọng dữ trữ buộc phải làm tăng cung tiền.

✰ thay đổi lãi suất tách khấu:

Tăng lãi vay chiết khấu làm bớt cung tiền .

Giảm lãi suất vay chiết khấu có tác dụng tăng cung chi phí .

Chính sách tiền tệ:

☞ Yt > Yp : mức lạm phát → ↓ SM : - tiến hành CSTT thu nhỏ nhắn .

☞ Yt

Cách tính CPI:

CPIT = i=1nPiT. Qi0i=1nPi0. Qi0 .100%

Trong đó: CPI: chỉ số giá bán tiêu dùng

P,q : giá cả và sản lượng sản phẩm hóa

T, 0: kì tính(T), kì cội (0)

i: rổ sản phẩm hoá, n là số rổ hàng hóa

Đường Phillip:

Ut = Un = 2,5% : lạm phát kinh tế bằng không

Ut > Un tức Ut> 2,5%: lạm phát kinh tế âm

Ut

Đo lường thất nghiệp:

u = UL .100%

Trong đó: u: là tỉ lệ thất nghiệp

U: là số bạn thất nghiệp

L:là lực lượng lao động

Tỉ giá ân hận đoái :

er = e . P(*)P

Trong đó:

e : tỉ giá ăn năn đoái

P* : giá sản phẩm & hàng hóa sản xuất ở quốc tế bằng nước ngoài tệ

P: giá hàng há cấp dưỡng trong nước bằng ngoại tệ