Đăng kí tài khoản email

Khi đăng ký tài khoản Facebook, diễn đàn, tài khoản Game … người ta thường yêu cầu khai báo và xác nhận địa chỉ email. Bạn đã có email chưa?


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem hướng dẫn đầy đủ ở đây: https://mojaocena.com/thu-thuat-internet/dang-ky-yahoo-mail/