Giá giẻ hay giá rẻ

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

a) Hãy tìm phần đông từ ngữ chứa các tiếng bên dưới đây:

- phải chăng / dẻ / giẻ

- rây / dây / giây

b) Tìm đều từ ngữ chứa các tiếng chỉ không giống nhau ở âm đầu v tốt d:

- rubi / dàng

- vào / dào

- vỗ / dỗ

c) Tìm phần nhiều từ ngữ chứa các tiếng:

* Chứa những tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm giỏi im.

Bạn đang xem: Giá giẻ hay giá rẻ

- chiêm / chim

- liêm / lim

* Chứa những tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp tốt ip.

- diếp / díp

- kiếp / kíp


*

a)

- giá chỉ rẻ, mắc rẻ, bửa rẻ, phải chăng quạt. Tốt sườn

- hạt dẻ, thân hình miếng dẻ

- giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân

- rây bột, mưa rây

- dancing dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi

- giây bẩn, giây mực, giây giày

b)

- vàng tươi, kim cương bạc

- dễ dàng dàng, dềnh dàng

- ra vào, vào ra

- dồi dào

- vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng

- dỗ dành

c)

- chiêm bao, lúa chiêm, vụ chiêm, chiêm tinh

- chim gáy

- rau củ diếp

- dao díp, díp mắt

- thanh liêm, liêm khiết, liêm sỉ

- tủ lim, lòng lim dạ đá

- số kiếp, kiếp người

- cấp tốc nổ, phải kípa) từng cột vào bảng sau đây ghi một cặp giờ đồng hồ chỉ không giống nhau ở âm đầu l tốt n. Hãy tìm đều từ ngữ chứa các tiếng đó.

b) mỗi cột vào bảng tiếp sau đây ghi một cặp giờ đồng hồ chỉ không giống nhau ở âm cuối n xuất xắc ng. Hãy tìm hầu như từ ngữ chứa các tiếng đó.


SGK tiếng Việt lớp 5 trang 86

a) từng cột trong bảng dưới đây ghi một cặp giờ đồng hồ chỉ không giống nhau ở âm dầu l tuyệt n. Hãy tìm đông đảo từ ngữ có các tiếng đó.

M: la hét / nết na

b) từng cột vào bảng sau đây ghi một cặp giờ đồng hồ chỉ khác biệt ở âm cuối n giỏi ng. Hãy tìm phần đông từ ngữ có các tiếng đó.

M: lan man / có vác


1.Những cặp từ đựng tiếng tiếp sau đây khác nhau ngơi nghỉ âm đầu s cùng x. Hãy tìm phần đông từ ngữ chứa các tiếng đó .

Xem thêm: Kiều Minh Tuấn Sinh Năm - Diễn Viên Nam Kiều Minh Tuấn

M : chim sẻ , bửa gỗ :bỏ sót , đau sót.

a)Sẻ/xẻ:......................................................................

b)Sót/xót:;...................................................................

c)Sâu/xâu: ..................................................................


Mỗi cột vào bảng tiếp sau đây ghi một cặp giờ chỉ không giống nhau ở âm đầu l hay n. Hãy viết vào ô trống các từ ngữ có các tiếng đó


Mỗi cột vào bảng tiếp sau đây ghi một cặp giờ đồng hồ chỉ khác biệt ở âm cuối n xuất xắc ng. Hãy viết vào ô trống phần đông từ ngữ có các tiếng đó :

M: lan man / sở hữu vác


a) Tìm đông đảo từ ngữ chứa những tiếng vào bảng sau:

*

b) Tìm gần như từ ngữ chứa các tiếng vào bảng sau:

*


Tìm phần đa tiếng tất cả nghĩa:

a) Chỉ không giống nhau ở âm đầu tr tốt ch.

b) Chỉ không giống nhau ở thanh hỏi xuất xắc thanh ngã.


a) Nghĩa của những tiếng sống mỗi dòng sau đây có điểm gì giống như nhau?

- Nếu núm âm đầu s bởi âm đầu x, trong số các tiếng trên, phần lớn tiếng nào bao gồm nghĩa?