Quy Tắc Cái Đinh Ốc

- Chọn bài -Bài 26: Từ trườngBài 27: Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điệnBài 28: Cảm ứng từ. Định luật Am-peBài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giảnBài 30: Bài tập về từ trườngBài 31: Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampeBài 32: Lực lo-ren-xơBài 33: Khung dây có dòng điện đặt trong từ trườngBài 34: Sự từ hóa các chất. Sắt từBài 35: Từ trường Trái ĐấtBài 36: Bài tập về lựcBài 37: Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường Trái Đất

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Vật Lí 11 – Bài 29: Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Câu c1 (trang 149 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Giả sử đã biết chiều của đường sức từ của dòng điện thẳng. hãy nêu cách áp dụng quy tắc nắm tay phải hay quy tắc cái đinh ốc để xác định chiều dòng điện.

Bạn đang xem: Quy tắc cái đinh ốc

Lời giải:

• Quy tắc nắm tay phải: nắm tay phải sao cho bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều đường sức từ trường thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều dòng điện thẳng.

• Quy tắc cái đinh ốc: đặt đinh ốc dọc theo phương của dòng điện thẳng. xoay đinh ốc theo chiều của đường sức từ, thì chiều tiến của đinh ốc là chiều của dòng điện.

Câu c2 (trang 150 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Giả sử đã biết chiều của đường sức từ của dòng điện tròn. Hãy nêu cách áp dụng quy tắc nắm tay phải hay quy tắc cái đinh ốc để xác định chiều của dòng điện trong khung dây.

Lời giải:

• Quy tắc nắm tay phải: khum nắm tay phải sao cho bốn ngón tay bao quanh khung dây, ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ thì chiều từ cổ tay đến đầu 4 ngón tay chỉ chiều dòng điện tròn.

• Quy tắc cái đinh ốc: đặt đinh ốc dọc trục vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện tròn và đi qua tâm của nó. Xoay đinh ốc sao cho chiều tiến của đinh ốc theo chiều của đường sức từ, thì chiều xoay của đinh ốc là chiều của dòng điện.

Câu c3 (trang 150 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Dựa vào quy tắc nắm tay phải hay quy tắc cái đinh ốc đối với dòng điện tròn hãy phát biểu quy tắc xác định chiều dòng điện trong ống dây.

Lời giải:

Quy tắc nắm tay phải: nắm tay phải sao cho bốn ngón tay bao quanh ống dây, ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ thì chiều từ cổ tay đến đầu bốn ngón tay chỉ chiều dòng điện tròn trong ống dây

Quy tắc cái đinh ốc: đặt đinh ốc dọc trục của ống dây. Xoay đinh ốc sao cho chiều tiến của đinh ốc theo chiều của đường sức từ, thì chiều xoay của đinh ốc là chiều của dòng điện.

Câu 1 (trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Cho một điểm M không nằm trên dòng điện thẳng. hãy vẽ một đường sức từ đi qua M. có thể vẽ được bao nhiêu đường sức đi qua M?

Lời giải:

*

Đường sức từ của dòng điện thẳng I đi qua M như hình 29.1.

Xem thêm: 5 Loại Vải Áo Dài Cách Tân Đẹp, Vải Cách Tân Giá Tốt Tháng 10, 2021 Vải

Qua M chỉ có thể vẽ được một đường sức mà thôi.

Câu 2 (trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Hãy vẽ một số đường sức từ trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện tròn đi qua tâm dòng điện đó. Có nhận xét gì về đường sức đi qua tâm dòng điện?

Lời giải:

*

Một số đường sức từ trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện tròn đi qua tâm dòng điện đó như hình 29.2.

Đường sức đi qua tâm dòng điện là đường thẳng.

Câu 3 (trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Hãy vẽ một số đường sức từ trong mặt phẳng chứa trục của ống dây mang dòng điện.

Lời giải:

Một số đường sức từ trong mặt phẳng chứa trục của ống dây mang dòng điện được thể hiện như hình vẽ.

*

Câu 4 (trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Hãy vẽ một ống dây có dòng điện chạy qua, cần chỉ rõ chiều của dòng điện trong các vòng dây. Từ đó ghi chú rõ các cực của dòng điện đó.

Lời giải:


*

Bài 1 (trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Chọn câu đúng

Đường sức của từ trường gây ra bởi

A. Dòng điện thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện

B. Dòng điện tròn là những đường tròn

C. Dòng điện tròn là những đường thẳng song song và cách đều nhau

D. Dòng điện tròn trong ống dây đi ra ở cực bắc đi vào ở cực Nam của ống dây đó.

Lời giải:

Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn trong ống dây đi ra ở cực Bắc đi vào ở cực Nam của ống dây đó.

Đáp án: D

Bài 2 (trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Chọn phương án đúng

Hai điểm M, N gần dòng điện thẳng dài mà khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Nếu gọi cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện đó tại M là BM, tại N là BN thì

A. BM = 2BN

B. BM = 0,5BN

C. BM = 4BN

D. BM = 0,25BN

Lời giải:

Cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện thẳng tại một điểm cách dòng điện một khoảng R là :

*

Theo đề: RM = 2RN ⇒ BM = 0,5BN

Đáp án: B

Bài 3 (trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Cho dòng điện cường độ 1A chạy trong dây dẫn thẳng. Tính cảm ứng từ tại một điểm cách dây dẫn 10 cm.

Lời giải:

Cảm ứng từ gây ra bởi dòng điện thẳng cường độ I = 1A tại một điểm cách dòng điện một khoảng R = 10 cm là:

*

Đáp số: B = 2.10-6 T

Bài 4 (trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ I = 5A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.10-6 T. Hỏi đường kính của dòng điện đó?

Lời giải:

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O:


*

Bán kính của dòng điện đó là:

*

Đường kính của dòng điện đó là: D = 2.R = 2.0,1 = 0,2m

Đáp số: D = 0,2m

Bài 5 (trang 151 sgk Vật Lý 11 nâng cao): Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5 T bên trong một ống dây. Cường độ dòng điện trong mỗi vòng dây là I = 2A. Ống dây dài 50 cm. Hỏi phải quấn bao nhiêu vòng dây?

Lời giải: