Giá trị x thỏa mãn là

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề Toán 9Chuyên đề: Hệ nhì phương trình số 1 hai ẩnChuyên đề: Phương trình bậc hai một ẩn sốChuyên đề: Hệ thức lượng vào tam giác vuôngChuyên đề: Đường trònChuyên đề: Góc với đường trònChuyên đề: hình trụ - Hình Nón - Hình Cầu
Tìm quý giá của x nhằm biểu thức có giá trị vừa lòng đẳng thức, bất đẳng thức
Trang trước
Trang sau

Tìm cực hiếm của x để biểu thức có giá trị thỏa mãn nhu cầu đẳng thức, bất đẳng thức

Phương pháp giải

a) Tìm đk của x để biểu thức A m ; A ≥ m; A ≤ m)

+ kiếm tìm đkxđ

+ Rút gọn biểu thức (nếu cần)

+ đổi khác điều kiện A 2 + b2 ≥ 2ab

A2 ≥ 0 với mọi A.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm quý giá của x nhằm biểu thức

*
có mức giá trị bằng 2.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0.

Ta có:

*

3√x = 2√x + 4 ⇔ √x = 4 ⇔ x = 16.

Vậy x = 16.

Ví dụ 2: mang đến biểu thức

*
kiếm tìm x nhằm 1/P ≤ -5/2.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0; x ≠ 4 .

Ta có:

*

Vậy 0 p. = -2/3 khi x = 0.

Bạn đang xem: Giá trị x thỏa mãn là

Bài tập trắc nghiệm từ luyện

Bài 1: Biểu thức

*
có giá trị bởi 2 khi:

A. X = 4. B. X = 2

C. X = 8D. X = 16.

Hiển thị đáp án

Bài 2: giá trị nào của x làm cho biểu thức

*
có mức giá trị bằng -1.

A. X = 36B. X = 4

C. X = 0D. Đáp án khác.

Hiển thị đáp án

Bài 3: quý hiếm nào của x sau đây làm đến biểu thức

*
.

Xem thêm: Đã Ai Dùng Thuốc Giảm Cân Ever Slim Vị Chanh, Đã Ai Dùng Thuốc Giảm Cân Ever Slim Chưa

A. X 9.

C. Không tồn tại giá trị nào của xD. đều x ∈ R.

Hiển thị đáp án

Bài 4: tất cả bao nhiêu quý giá nguyên của x thỏa mãn nhu cầu

*

A. 3 B. 9

C. 4D. 10

Hiển thị đáp án

Bài 5: giá bán trị bé dại nhất của biểu thức

*
là:

A. 4B. 6

C. 8D. 10

Hiển thị đáp án

Bài 6: Tìm giá trị của x nhằm biểu thức

*

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0.

Ta có:

*

⇔ 4 -2√x 2 ⇔ x > 4 (t/m đkxđ).

Bài 7: mang lại

*
. Tìm x để biểu thức
*

Hướng dẫn giải:

Đkxđ : x ≥ 0.

Ta gồm :

*

⇔ x + 8√x - 3 ≥ 0 (Vì x + 1 > 0)

⇔ (√x + 4)2 ≥ 19

⇔ √x + 4 ≥ √19 (Vì √x + 4 > 0)

⇔ √x *ge; √19 - 4

⇔ x ≥ 35 - 8√19

Vậy x ≥ 35 - 8√19

Bài 8: kiếm tìm x nhằm

*

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x > 0; x ≠ 9 .

*

⇔ √x - 3 > 0

⇔ √x > 3

⇔ x > 9.

Vậy x > 9.

Bài 9: đến biểu thức:

*

Tìm x nhằm biểu thức có mức giá trị to nhất.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0; x 1.

*

Ta tất cả : (√x - 2)2 ≥ 0 hay x - 4√x + 4 ≥ 0

⇒ x + √x + 1 - 5√x + 3 ≥ 0

⇒ x + √x + 1 ≥ 5√x - 3

*

Dấu “=” lúc √x = 2 ⇔ x = 4.

Vậy MaxM = 1 đã có được khi x = 4.

Bài 10: mang lại

*

Tìm x để |A| ≤ 1/4 .

Hướng dẫn giải:

Đkxđ : x ≥ 0; x ≠ 1/4 .

*
*

⇔ 1 - √x ≤ 0

⇔ √x ≥ 1

⇔ x ≥ 1 (t.m đkxđ)

Vậy cùng với x ≥ 1 thì |A| ≤ 1/4 .

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Chuyên đề Đại Số 9Chuyên đề Hình học tập 9

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, mojaocena.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa đào tạo lớp 9 đến con, được khuyến mãi miễn giá thành khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đăng ký học test cho nhỏ và được support miễn phí. Đăng ký ngay!