GIÁ TRỊ X THỎA MÃN LÀ

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề Toán 9Chuyên đề: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩnChuyên đề: Phương trình bậc hai một ẩn sốChuyên đề: Hệ thức lượng trong tam giác vuôngChuyên đề: Đường trònChuyên đề: Góc với đường trònChuyên đề: Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu
Tìm giá trị của x để biểu thức có giá trị thỏa mãn đẳng thức, bất đẳng thức
Trang trước
Trang sau

Tìm giá trị của x để biểu thức có giá trị thỏa mãn đẳng thức, bất đẳng thức

Phương pháp giải

a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A m ; A ≥ m; A ≤ m)

+ Tìm đkxđ

+ Rút gọn biểu thức (nếu cần)

+ Biến đổi điều kiện A 2 + b2 ≥ 2ab

A2 ≥ 0 với mọi A.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm giá trị của x để biểu thức

*
có giá trị bằng 2.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0.

Ta có:

*

3√x = 2√x + 4 ⇔ √x = 4 ⇔ x = 16.

Vậy x = 16.

Ví dụ 2: Cho biểu thức

*
Tìm x để 1/P ≤ -5/2.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0; x ≠ 4 .

Ta có:

*

Vậy 0 P = -2/3 khi x = 0.

Bạn đang xem: Giá trị x thỏa mãn là

Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Bài 1: Biểu thức

*
có giá trị bằng 2 khi:

A. x = 4. B. x = 2

C. x = 8D. x = 16.

Hiển thị đáp án

Bài 2: Giá trị nào của x làm cho biểu thức

*
có giá trị bằng -1.

A. x = 36B. x = 4

C. x = 0D. Đáp án khác.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Giá trị nào của x dưới đây làm cho biểu thức

*
.

Xem thêm: Đã Ai Dùng Thuốc Giảm Cân Ever Slim Vị Chanh, Đã Ai Dùng Thuốc Giảm Cân Ever Slim Chưa

A. x 9.

C. Không có giá trị nào của xD. Mọi x ∈ R.

Hiển thị đáp án

Bài 4: Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thỏa mãn

*

A. 3 B. 9

C. 4D. 10

Hiển thị đáp án

Bài 5: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

*
là:

A. 4B. 6

C. 8D. 10

Hiển thị đáp án

Bài 6: Tìm giá trị của x để biểu thức

*

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0.

Ta có:

*

⇔ 4 -2√x 2 ⇔ x > 4 (t/m đkxđ).

Bài 7: Cho

*
. Tìm x để biểu thức
*

Hướng dẫn giải:

Đkxđ : x ≥ 0.

Ta có :

*

⇔ x + 8√x - 3 ≥ 0 (Vì x + 1 > 0)

⇔ (√x + 4)2 ≥ 19

⇔ √x + 4 ≥ √19 (Vì √x + 4 > 0)

⇔ √x *ge; √19 - 4

⇔ x ≥ 35 - 8√19

Vậy x ≥ 35 - 8√19

Bài 8: Tìm x để

*

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x > 0; x ≠ 9 .

*

⇔ √x - 3 > 0

⇔ √x > 3

⇔ x > 9.

Vậy x > 9.

Bài 9: Cho biểu thức:

*

Tìm x để biểu thức có giá trị lớn nhất.

Hướng dẫn giải:

Đkxđ: x ≥ 0; x 1.

*

Ta có : (√x - 2)2 ≥ 0 hay x - 4√x + 4 ≥ 0

⇒ x + √x + 1 - 5√x + 3 ≥ 0

⇒ x + √x + 1 ≥ 5√x - 3

*

Dấu “=” khi √x = 2 ⇔ x = 4.

Vậy MaxM = 1 đạt được khi x = 4.

Bài 10: Cho

*

Tìm x để |A| ≤ 1/4 .

Hướng dẫn giải:

Đkxđ : x ≥ 0; x ≠ 1/4 .

*
*

⇔ 1 - √x ≤ 0

⇔ √x ≥ 1

⇔ x ≥ 1 (t.m đkxđ)

Vậy với x ≥ 1 thì |A| ≤ 1/4 .

Mục lục các Chuyên đề Toán lớp 9:

Chuyên đề Đại Số 9Chuyên đề Hình Học 9

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, mojaocena.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!