Tự Làm Mạch Đèn Led Quảng Cáo Ma Trận 24X6

I. Composite, decal- sở hữu composite về cắt theo như hình mình thích hợp (vuông, chữ nhật, tròn, hình hột xoài...)Kích thước 1m2 X 2m4 có rất nhiều loại (1mm, 2mm, 3mm,...) và các màu. Giá khoảng 200K/ 1 tấm rất to- Cắt, dán Decal:Ta hoàn toàn có thể đến chỗ cắt Decal nhờ họ thi công theo ý thích của chính bản thân mình hoặc bản thân tự thi công trên CorelDraw rồi mang lại cho họ giảm rồi đem đến dán lên bảng Composite.

Bạn đang xem: Tự làm mạch đèn led quảng cáo ma trận 24x6


*

II. Khoan lỗ - gắn LED:
Có 2 phương pháp gắn LED vào bảng là đính thêm từ sau tới cùng gắn từ phía đằng trước để toàn thể con LED nằm phía bên trên bảng Mica.- đính thêm từ phía sau: ta sử dụng mũi khoan đúng kích thước với LED (LED nhỏ 3mm, LED to hơn 5mm) triển khai khoan lỗ rồi đính thêm LED vào.- gắn thêm từ phía trước: giả dụ LED 5mm thì khoan lỗ 3mm gắn thêm LED vào rồi đổ keo mang đến chắc.III. Đấu LED:Trên thị trường có tương đối nhiều loại Led mà lại làm quảng cáo đa phần dùng led Đục hoặc led khôn cùng sáng tùy theo nhu yếu mỗi người. Lúc đấu led ta phải giám sát để hạn chiếc cho led.- Led Xanh lá, Xanh dương, trắng - Điện áp 2.5 - 3V và loại 20mA- Led Đỏ, led rubi - Điện áp 1.5 - 2V và dòng 15mA
*

*

- dùng định quy định Ohm để tính.

Xem thêm: Trung Tâm Anh Văn Duy Tân - Dtu Trung Tâm Ngoại Ngữ Duy Tân

VD: Ta có vần âm gồm 11 LED, mỗi LED (A=15mA, V=3V) ta mắc như hình dưới.
*

*

Thông số LED 5L hết sức sáng tham khảo:- Xanh lá, Trắng, Xanh dương: I=15mA, U=3V - 3,5V- Đỏ, quà : I=15mA, U=1,9V - 2,1V
V. CHƯƠNG TRÌNH:
Chương trình code asm lập trình sẵn trên ứng dụng Pinnale52VD: ở chỗ này chip lập trình đại dương led quảng cáo nhà Nghỉ
Viết code trên phần mềm Pinnale 52:
ORG 0000HMAIN:MOV P0,#00HMOV P1,#00HMOV P2,#00HMOV P3,#00HCALL NHA_NGHI; NHAP NHA NHA NGHICALL HIEU_UNG5; NHAP NHAY THU THUYCALL HIEU_UNG4; NHAP NHAY "THU" ROI " THUY"CALL HIEU_UNG2;SANG DUOI QUA LAICALL HIEU_UNG3; lịch sự DAN QUA LAICALL HIEU_UNGG6; TAT DUOI QUA LAICALL HIEU_UNGG7;SANG DON QUA TRAICALL HIEU_UNG5CALL HIEU_UNG8; sang trọng DON VAO GIUACALL HIEU_UNG9JMP MAINNHA_NGHI:; NHAP NHAY CHU NHA NGHIMOV P2,#0FFH; đến SANG CHU THU THUYMOV P0,#00HCALL MUI_TENMOV P0,#0FFHCALL MUI_TENMOV P0,#00HCALL MUI_TENMOV P0,#0FFHCALL MUI_TENRETHIEU_UNG2:; quý phái DUOI QUA TRAI VA QUA PHAI - THU THUYMOV P0,#0FFHMOV P2,#00000001BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00000010BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00000100BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00001000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00010000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00100000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01000000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#10000000BCALL MUI_TEN3;NGUOC LAI QUA PHAIMOV P2,#10000000B;CALL MUI_TEN3MOV P2,#01000000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00100000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00010000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00001000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00000100BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00000010BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00000001BCALL MUI_TEN3RETHIEU_UNG3:; thanh lịch DAN QUA LAI - THU THUYMOV P2,#00HMOV P2,#10000000BCALL MUI_TENMOV P2,#11000000BCALL MUI_TENMOV P2,#11100000BCALL MUI_TENMOV P2,#11110000BCALL MUI_TENMOV P2,#11111000BCALL MUI_TENMOV P2,#11111100BCALL MUI_TENMOV P2,#11111110BCALL MUI_TENMOV P2,#11111111BCALL MUI_TEN;NGUOC LAI QUA PHAIMOV P2,#00000001BCALL MUI_TENMOV P2,#00000011BCALL MUI_TENMOV P2,#00000111BCALL MUI_TENMOV P2,#00001111BCALL MUI_TENMOV P2,#00011111BCALL MUI_TENMOV P2,#00111111BCALL MUI_TENMOV P2,#01111111BCALL MUI_TENMOV P2,#11111111BCALL MUI_TENRETHIEU_UNG4:; HIEU UNG NHAP NHAY "THU" ROI "THUY"MOV P2,#00HMOV R0,#3LAP2:MOV P2,#01110000BCALL MUI_TENMOV P2,#00001111BCALL MUI_TENDJNZ R0,LAP2RETHIEU_UNG5:; NHAP NHAY THU THUYMOV P2,#00HMOV R0,#3LAP3:MOV P2,#00HCALL MUI_TENMOV P2,#0FFHCALL MUI_TENDJNZ R0,LAP3RETHIEU_UNGG6:; TAT DUOI CHU THU THUYCALL NHA_NGHIMOV P2,#0FFHMOV P2,#11111110BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111101BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111011BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11110111BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11101111BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11011111BCALL MUI_TEN3MOV P2,#10111111BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01111111BCALL MUI_TEN3; NGUOC LAI QUA TRAIMOV P2,#01111111BCALL MUI_TEN3MOV P2,#10111111BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11011111BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11101111BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11110111BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111011BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111101BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111110BCALL MUI_TEN3RETHIEU_UNGG7:; sang trọng DON QUA TRAICALL NHA_NGHIMOV P2,#10000001BCALL MUI_TEN3MOV P2,#10000010BCALL MUI_TEN3MOV P2,#10000100BCALL MUI_TEN3MOV P2,#10001000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#10010000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#10100000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11000000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11000001BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11000010BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11000100BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11001000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11010000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11100000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11100001BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11100010BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11100100BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11101000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11110000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11110001BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11110010BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11110100BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111001BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111010BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111100BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111101BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111110BCALL MUI_TEN3MOV P2,#11111111BCALL MUI_TEN3RETHIEU_UNG8:; lịch sự DON TU 2 BEN VAO GIUAMOV P0,#0FFH; BAT lịch sự NHA NGHIMOV P2,#01000001BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00100010BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00010100BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00001000BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01001001BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00101010BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00011100BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01011101BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00111110BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01111111BCALL MUI_TEN3RETHIEU_UNG9:; quý phái DON GIUA RA 2 BENMOV P0,#0FFHMOV P2,#00001000bCALL MUI_TEN3MOV P2,#00010100BCALL MUI_TEN3MOV P2,#00100010BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01000001BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01001001BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01010101BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01100011BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01101011BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01110111BCALL MUI_TEN3MOV P2,#01111111BCALL MUI_TEN3RETMUI_TEN:; SLOW - quý phái P3.3MOV P1,#00000001BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#00000011BMOV P3,#00001101BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#00000111BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#00001111BMOV P3,#00001101BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#00011111BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#00111111BMOV P3,#00001101BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#01111111BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#11111111BMOV P3,#00001101BCALL DELAY_SMALLRETMUI_TEN2:; SLOW - NHAP NHAY P3.3MOV P1,#00000001BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#00000011BMOV P3,#00000101BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#00000111BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#00001111BMOV P3,#00000101BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#00011111BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#00111111BMOV P3,#00000101BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#01111111BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_SMALLMOV P1,#11111111BMOV P3,#00000101BCALL DELAY_SMALLRETMUI_TEN3:; FAST - NHAP NHAY P3.3MOV P1,#00000001BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_FASTMOV P1,#00000011BMOV P3,#00000101BCALL DELAY_FASTMOV P1,#00000111BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_FASTMOV P1,#00001111BMOV P3,#00000101BCALL DELAY_FASTMOV P1,#00011111BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_FASTMOV P1,#00111111BMOV P3,#00000101BCALL DELAY_FASTMOV P1,#01111111BMOV P3,#00001010BCALL DELAY_FASTMOV P1,#11111111BMOV P3,#00000101BCALL DELAY_FASTRETDELAY:MOV R4,#200LOOP1:MOV R5,#200LOOP2:NOPDJNZ R5,LOOP2DJNZ R4,LOOP1RETDELAY_SMALL:MOV R4,#150LOOP4:MOV R5,#150LOOP5:NOPDJNZ R5,LOOP5DJNZ R4,LOOP4RETDELAY_FAST:MOV R4,#50LOOP:MOV R5,#150LOOP11:NOPDJNZ R5,LOOP11DJNZ R4,LOOPRETENDVI. Biện pháp nối trường đoản cú mạch ra bảng LED.