BÀI HÁT MẤT NHAU RỒI

Hãy nói đi anh chớ không tự tin lời cho dù duyên nợ chẳng thành đôi Rồi mai đi biệt không về nữa vứt lại khu vực này tôi với tôiChúng mình không thể yêu nhau thì thôi Anh thổ lộ đi trắng đen một lời gồm gì cơ mà ngại anh ơi tất cả gì mà lại đành gián trá Em không hề kết tội anh đâu Duyên tình ko trọn gian truân làm bỏ ra Em cũng giống như anh nô nức vui được gì Chẳng thà đường tình đôi té Em về trọn tình duyên new Còn anh đi cưới bà xã là dứt ÐK: Duyên kiếp đôi ta từ nay thôi bẽ bàng đáng nhớ chôn kín đáo trong tim Ðời sẽ thay đổi và thời hạn xóa mờ nhọc lòng chi mọt duyên hờ Duyên tình ko vẹn xa nhau là rộng Dan díu tiêu tốn thêm đớn đau tủi hờn tất cả gì mà ngại anh ơi tất cả gì mà lại đành toan tính Tình không thương xin chớ lụy vương.

Bạn đang xem: Bài hát mất nhau rồi


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tường Thuật Những Trận Đá Gà Campuchia Hay Nhất Thế Kỉ, Xem Đá Gà Mới Nhất

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.