LẬP BẢNG THỐNG KÊ VỀ NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Chi tiếtChuyên mục: Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Bạn đang xem: Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Xem tiếp...


Xem tiếp...


Chi tiếtChuyên mục: Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

- Với hiệp ước Véc-xai, Anh thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Hợp chúng quốc MT (USA) ra đời.

- Hiến pháp 1787 đã đề cao vai trò của chính quyền trung ương, củng cố vị trí và tăng cường quyền lực cho giai cấp tư sản và chủ nô, song chưa đem lại quyền lợi cho đại đa số nhân dân lao động.

Xem tiếp...


Chi tiếtChuyên mục: Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Những điểm hạn chế là: Quyền dân chủ bị hạn chế: phụ nữ, nô lệ da đen, người In-đi-an không có quyền chính trị.

Xem tiếp...


Chi tiếtChuyên mục: Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

- Tháng 12 - 1773, nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công ba tàu chở chè của Anh để phản đối chế độ thu thuế. Đáp lại, thực dán Anh đã ra lệnh đóng cửa cảng.

Xem thêm: Cầu Thủ Đan Mạch Đột Quỵ

- Năm 1774, đại biểu các thuộc địa đã họp Hội nghị lục địa ờ Phi-la-đen-phi-a. yêu cầu vua Anh phải xóa bỏ các luật cấm vô lí. nhưng không đạt kết quả.

- Tháng 4 - 1775, cuộc chiến tranh bùng nổ. Nhờ có sự lãnh đạo tài giỏi của Gioóc-si-ơ Oa-sinh-tơn, quân thuộc địa đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng.

- Ngày 4 —7 - 1776, bản Tuyên ngôn Độc lập được công bố, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa. Nhưng thực dân Anh không chấp nhận và cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn.

- Tháng 10 - 1777, quân 13 thuộc địa giành thắng lợi lớn ờ Xa-ra-tô-ga, làm quân Anh suy yếu. Năm 1783, thực dân Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai, công nhận nền độc lập của các thuộc địa. Cuộc chiến tranh kết thúc.

Xem tiếp...


Chuyên mục phụ


Chương 1: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản Số bài viết:56


Chương 2: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Số bài viết:39


Chương 3: Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX Số bài viết:26


Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) Số bài viết:10


Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô Số bài viết:17


Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Số bài viết:16


Chương 3: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Số bài viết:15


Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) Số bài viết:6


Chương 5: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX Số bài viết:9


Page 1 of 39

StartTrang trước1

Mục lục


Phần một: Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) Chương 1: Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản Chương 2: Các nước Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Chương 3: Châu Á thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô Chương 2: Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Chương 3: Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) Chương 5: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 Chương 1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX Chương 2: Xã hội Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1918

Có thể bạn quan tâm


Bảng đối chiếu các triều đại Việt Nam và các triều đại Trung Quốc

22 đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2019