HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI BÀN PANASONIC

Hướng dẫn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic

Quá quen thuộc với những dòng smartphone hiện đại, đôi khi người ta sẽ gặp khó khăn khi phải quay về sử dụng những chiếc điện thoại bàn. Trong bài viết này, META sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic nhằm mang tới hiệu quả cao nhất trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng điện thoại bàn panasonic

Điện thoại bàn Panasonic cũng rất đa dạng về mẫu mã. Dưới đây chúng tôi sẽ đề cập tới cách sử dụng một số tính năng cơ bản nhất. Tùy thuộc vào từng model, các bạn có thể thao tác tương tự.

*

Hướng dẫn cách cài đặt điện thoại bàn Panasonic

1. Mở tắt nguồn

Nhấn và giữ phím "Nguồn/kết thúc" tới khi nghe tiếng bíp dài là được

2. Cách chọn ngôn ngữ

Nhấn phím Menu/OK.Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Setting HS.Nhấn phím . Nhấn "" hoặc "" để chọn DISPLAY OPT.Nhấn phím . Nhấn "" hoặc "" để chọn LANGUAGE.Nhấn phím . Nhấn "" hoặc "" để chọn ngôn ngữ (có 10 ngôn ngữ).Nhấn phím Menu/OK để lưu lại .Nhấn phím Nguồn/kết thúc để thoát khỏi chương trình cài đặt.

3. Cài đặt ngày, giờ

Nhấn phím Menu/OK.Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Setting BS.Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ Input Code.Nhấn phím *, vào 2 số cho giờ (00-23), 2 số cho phút (00-59).Nhấn phím 2 lần, sau đó nhấn phím * 2 lần.Nhập ngày, giờ và năm, sau đó nhấn phím để lưu.Nhấn phím nguồn/kêt thúc để thoát khỏi chương trình cài đặt.

4. Chỉnh âm lượng chuông


Nhấn phím Menu/OK. Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Setting hs.Nhấn phím . Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Ringer Opt.Nhấn phím . Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Ringer Vol.Nhấn phím . Nhấn phím "" hoặc "" chọn mức chuông mong muốn (7 mức ).Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím nguồn/kết thúc để thoát khỏi chương trình cài đặt.

5. Cài đặt đồng hồ báo giờ (tính năng báo thức)

Nhấn phím Menu/OK.Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Setting HS, nhấn phím "Menu/OK.Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Time Alarm, nhấn phím "Menu/OK.Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Set Time.Nhấn phím , nhập vào 2 số cho giờ (00-23), 2 số cho phút (00-59).Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "" hoặc "" để chọn số lần báo giờ "Once" (Một lần), "Repeat Daily" (Lặp lại hằng ngày), Off (Tắt).Nhấn phím "Menu/OK".Nhấn phím "nguồn/kết thúc" để thoát khỏi chương trình cài đặt.Khi đến thời gian báo giờ, điện thoại sẽ đổ chuông cảnh báo và trên màn hình xuất hiện chữ "Time Alrm". Nhấn bất kỳ phím nào từ 0-9, *, #, gọi để tắt đồng hồ .Nếu bạn đang có cuộc thoại tại thời điểm có đồng hồ báo giờ, máy sẽ không đổ chuông. Khi bạn kết thúc cuộc gọi máy sẽ bắt đầu reo.

6. Lưu số điện thoại vào bộ nhớ (50 bộ nhớ)

Nhấn phím Menu/OK 2 lần .Nhập số điện thoại vào (tối đa là 24 chữ số) .Nhấn phím Menu/OK, nhập tên vào ( tối đa 9 kí tự ) .Nhấn phím Menu/OK, trên màn hình xuất hiện chữ Saved.

+ Nếu tiếp tục lưu ta thao tác lại Bước 2.Nhấn phím nguồn/kêt thúc để thoát khỏi chương trình cài đặt.+ Nếu màn hình xuất hiện chữ Memory Full (Bộ nhớ đầy) thì bạn phải xóa bớt những số điện thoại đã lưu mới có thể lưu thêm những số mới.

Lưu số vào bộ nhớ nhanh

Nhấn phím danh bạ để vào danh sách số điện thoại trong bộ nhớNhấn phím "" hoặc "" để dò tìm số điện thoại . Nhấn phím "Menu/OK.Nhấn phím "" hoặc "" để màn hình hiển thị HOT KEY REG .Nhấn phím Menu/OK . Nhấn phím "" hoặc "" để chọn phím nhớ từ 1 đến 9 .Nhấn phím Menu/OK . Chọn YesNhấn phím Menu/OK . Nhấn phím nguồn/kết thúc để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Gọi lại số nhớ nhanh

Nhấn và giữ phím nhớ . Nhấn Gọi máy sẽ tiến hành cuộc gọi .Nhấn phím "nguồn/kêt thúc" hoặc đặt máy con lên máy mẹ để kết thúc cuộc gọi.

Xoá số nhớ nhanh

Nhấn và giữ phím nhớ . Nhấn 2 lần . Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Yes . Nhấn .Nhấn phím nguồn/kết thúc để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Xem thêm: Ex 135 Phong Cách Malaysia, Ex 135 Độ Phong Cách Malaysia

*

7. Sửa số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ


Nhấn phím danh bạ để vào danh sách số điện thoại trong bộ nhớ.Nhấn phím "" hoặc "" để dò tìm số điện thoại mong muốn.Nhấn phím Menu/OK, trên màn hình xuất hiện chữ Edit.Nhấn phím Menu/OK.Nhấn phím C để xoá và nhập số mới vào.Nhấn phím Menu/OK.Nhấn phím C để xoá và nhập tên mới vào.Nhấn phím "Menu/OK ", trên màn hình xuất hiện chữ "Saved

8. Xóa số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

Nhấn phím "danh bạ" để vào danh sách số điện thoại trong bộ nhớNhấn phím "" hoặc "" để dò tìm số điện thoại đã lưu cần xóa.Nhấn phím "Menu/OK.Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Clear. Nhấn phím Menu/OK.Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục Yes. Nhấn phím Menu/OK, màn hình hiện "Cleared".Nhấn phím nguồn/kết thúc để thoát khỏi chương trình cài đặt.

9. Gọi lại số điện thoại đã lưu trong bộ nhớ

Nhấn phím "danh bạ" để vào danh sách số điện thoại trong bộ nhớ .Nhấn phím "" hoặc "" để dò tìm số điện thoại mong muốn. Nhấn phím gọi để gọi.Nhấn phím " nguồn/kết thúc " hoặc đặt máy con lên máy mẹ để kết thúc cuộc gọi.

10. Gọi lại từ danh sách số điện thoại đã gọi đi (lưu được 10 số đã gọi)

Gọi lại số điện thoại đã gọi đi gần nhất

Nhấn phím "danh bạ, rồi nhấn phím "gọi".Hoặc : Nhấn phím "gọi rồi nhấn phím "danh bạ".

Chỉnh sửa và gọi lại từ danh sách số điện thoại đã gọi đi

Nhấn phím "danh bạ". Nhấn phím "" hoặc "" để dò tìm số điện thoại đã gọi mong muốn.Nhấn phím Menu/OK. Nhấn phím "" hoặc "" để màn hình hiện Edit Call NoNhấn phím Menu/OK. Chỉnh sửa lại số ( nhấn phím C để xoá số ).Nhấn phím gọi, số điện thoại sẽ được tự động gọi đi.Nhấn phím " nguồn/kết thúc " hoặc đặt máy con lên máy mẹ để kết thúc cuộc gọi.

Lưu số gọi đi vào bộ nhớ

Nhấn phím "danh bạ". Nhấn phím "" hoặc "xuống" để dò tìm số điện thoại đã gọi mong muốn.Nhấn phím Menu/OK. Màn hình hiện Save Tel NoNhấn phím Menu/OK. Nhập tên mới vàoNhấn phím Menu/OK.

Xoá số gọi đi đã lưu


Nhấn phím "danh bạ". Nhấn phím "" hoặc "" để dò tìm số điện thoại đã gọi mong muốn.Nhấn phím Menu/OK. Nhấn phím "" hoặc "" màn hình hiện Clear / All ClearNhấn phím Menu/OK. Nhấn phím "" hoặc "" màn hình hiển thị YesNhấn phím Menu/OK.Nhấn phím nguồn/kết thúc để thoát khỏi chương trình cài đặt.

11. Cách giới hạn cuộc gọi

Khóa bàn phím, chỉ gọi được các số điện thoại khẩn cấp.

Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục "Setting Handset", nhấn phím .Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục "Call Opt", nhấn phím .Nhấn phím nếu màn hình xuất hiện chữ "Call Bar".Nhập vào mã PIN máy con (gồm 4 chữ số).Nhấn phím "" hoặc "" để chọn "On" (khóa bàn phím) hoặc "Off" (mở khóa bàn phím).Nhấn phím "Menu".Nhấn phím " nguồn/kết thúc " để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Cách lưu các số điện thoại khẩn cấp.

Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục "Setting BS", nhấn phím .Nhấn phím 6.Nhập vào mã PIN máy mẹ (gồm 4 chữ số 0000).Nhấn phím *.Nhập số điện thoại khẩn cấp vào (tối đa 4 số điện thoại ).Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím " nguồn/kết thúc " để thoát khỏi chương trình cài đặt.

Giới hạn gọi liên tỉnh, di động, quốc tế (giới hạn gọi số 0 đầu tiên)

Nhấn phím "Menu/OK ".Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục "Setting BS".Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ "Input Code".Nhấn phím "6".Nhập vào mã PIN máy mẹ (gồm 4 chữ số 0000).Nhấn phím số 1 , nhấn phím "Menu/OK ". nhập số điện thoại bị cấm vào .Nhấn phím "Menu/OK ".Nếu muốn cấm thêm số khác thì thực hiện tiếp , nhấn phím số 2 và nhấn phím "Menu/OK ", nhập số vào ( tối đa sẽ nhập được 10 số bị cấm ) .Nhấn phím " nguồn/kết thúc " để thoát khỏi chương trình cài đặt.

12. Dò tìm số điện thoại gọi đến (lưu được tối đa Lên0 số) Phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến từ bưu điện.

Nhấn phím "" hoặc "" để hiển thị số điện thoại đã gọi đến.Nhấn phím "" để dò tìm từ số điện thoại gọi đến gần nhất đến số gọi đến cũ nhất.Nhấn phím "" để dò tìm từ số điện thoại gọi đến cũ nhất đến số gọi đến gần nhất.Số điện thoại hiện đến thứ 51 sẽ tự động chồng lên số điện thoại hiện đến cũ nhất.Nhấn phím "C" hay nguồn/kết thúc để thoát khỏi mục dò tìm số điện thoại gọi đến.

Lưu ý: Nếu đã đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu điện, mà máy không hiển thị số gọi đến thì thao tác các bước sau để chuyển sang chế độ DTMF:

Nhấn phím "Menu/OK ". Nhấn phím "" hoặc "" để chọn mục "Setting BS.Nhấn phím , màn hình xuất hiện chữ "Input Code". Nhấn phím "3".Nhập vào mã PIN máy mẹ (gồm 4 chữ số , nếu chưa đổi mã PIN thì mã của nhà Sản Xuất là 0000). Nhấn phím 4.Nhấn phím 2 để chuyển sang DTMF ( phím 1 để về chế độ mặc định.) .Nhấn phím "Menu/OK " để lưu.

Lưu ý khi sử dụng điện thoại bàn Panasonic

Lắp đặt máy tại nơi thông thoáng, tránh độ ẩm, nhiệt độ cao, tránh nơi dễ bám bụi bẩnThường xuyên vệ sinh lau chùi máyNếu không sử dụng trong thời gian dài cần tháo pin và bảo quản ở nơi thoáng mát

Trên đây là cách cài đặt, cách sử dụng điện thoại bàn Panasonic chi tiết nhất. Nếu trong quá trình sử dụng bạn còn điều gì băn khoăn vui lòng để lại ý kiến hoặc liên hệ tới hotline của chúng tôi để được hỗ trợ: